ZAKONODAVSTVO - Tržište poljoprivrednih proizvoda

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

(NN: 82/13)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

(NN: 149/09)

Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

(NN: 78/13)

Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica

(NN: 81/16)

Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine

(NN: 64/17)

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

(NN: 48/14)

Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama

(NN: 40/11)

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

(NN: 141/10)

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

(NN: 111/14)

Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

(NN: 111/14)

Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima

(NN: 114/10)

Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

(NN: 69/17)

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

(NN: 77/17)

Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

(NN: 47/13)

Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

(NN: 117/14)

Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

(NN: 121/10)

Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

(NN: 4/10)

Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina

(NN: 3/11)

Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima

(NN: 122/13)

Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

(NN: 24/13)

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

(NN: 145/13)

Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi

(NN: 78/11)

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

(NN: 62/13)

Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

(NN: 74/10)

Pravilnik o izvješ­ćivanju u sektoru šećera

(NN: 95/10)

Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

(NN: 78/11)

Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

(NN: 6/13)

Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

(NN: 90/04)

Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

(NN: 67/13)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

(NN: 44/16)

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

(NN: 117/10)

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa

(NN: 108/10)

Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

(NN: 70/10)

Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

(NN: 77/13)

Uredba o tržnom redu za žitarice

(NN: 98/11)

Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/

(NN: 43/14)

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr