ZAKONODAVSTVO - Dobra poljoprivredna praksa

Zakon o zaštiti prirode

(NN: 80/13)

Zakon o zaštiti okoliša

(NN: 80/13)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

(NN: 81/13)

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

(NN: 163/03)

II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

(NN: 60/17)

Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

(NN: 7/13)

Pravilnik o mineralnim gnojivima

(NN: 60/07)

Pravilnik o agrotehničkim mjerama

(NN: 142/13)

Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva

(NN: 61/07)

Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže

(NN: 15/14)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

(NN: 80/07)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju

(NN: 37/07)

Popis upisanih organskih i mineralnih gnojiva

(NN: 10/01)

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

(NN: 131/15)

Popis mineralnih gnojiva upisanih u Upisnik gnojiva (prema trgovačkom imenu i proizvođaču gnojiva)

(NN: 106/13)

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr