ZAKONODAVSTVO - Općenito o poljoprivredi

Zakon o poljoprivredi

(NN: 30/15)

Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori

(NN: 51/15)

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

(NN: 125/13)

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

(NN: 25/09)

Zakon o područjima posebne državne skrbi

(NN: 86/08)

Zakon o brdsko-planinskim područjima

(NN: 12/02)

Zakon o otocima

(NN: 34/99)

Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

(NN: 79/09)

Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

(NN: 1/16)

Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

(NN: 30/09)

Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora

(NN: 58/06)

Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

(NN: 40/11)

Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje

(NN: 55/14)

Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje

(NN: 156/09)

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

(NN: 76/11)

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca

(NN: 116/08)

Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa

(NN: 100/04)

Pravilnik o stavljanju na tržište krmiva i krmnih smjesa

(NN: 112/08)

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

(NN: 80/13)

Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

(NN: 68/16)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske

(NN: 30/09)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

(NN: 51/06)

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini

(NN: 121/12)

Uredba o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva

(NN: 44/16)

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr