ZAKONODAVSTVO - Ruralni razvoj

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

(NN: 147/14)

Zakon o zaštiti okoliša

(NN: 110/07)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

(NN: 138/06)

Zakon o pružanju usluga u turizmu

(NN: 68/07)

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

(NN: 92/15)

Pravilnik o provedbi Programa razvitka seoskog prostora

(NN: 71/05)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

(NN: 9/16)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

(NN: 54/16)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

(NN: 14/96)

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upis­nicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom

(NN: 5/08)

Pravilnik o cijenama usluga

(NN: 85/99)

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr