Uvjeti otkupa ratarskih proizvoda

Poljoprivredni proizvođači koji u svojem plodoredu imaju posijane žitarice svoj urod voze na otkupna mjesta (silosi, podna skladišta, piste). Na otkupnom mjestu roba se skladišti i čuva za daljnju prodaju ili prelokaciju. Otkupna mjesta mogu biti otvorena bili gdje i za to ne treba posebna dozvola ali sva otkupna mjesta moraju imati jasno izvješene uvjete otkupa a instrumenti koji se koriste za vaganje i analizu žitarica moraju biti izbaždareni i ovjereni od «Hrvatskog zavoda za javno mjeriteljstvo». Analizu uzoraka mora obavljati stručna i za to ovlaštena osoba.

Zašto uvjeti otkupa moraju biti izvješeni na vidljivim mjestima otkupa te jasno napisani?

Razlog stoji u pravilniku o normizaciji, čl. 9, NN br. 55/96, koji kaže «primjena hrvatskih normi nije obvezatna». Uvjeti napisani na otkupnom mjestu (ispravni i ovjereni uređaji, baždarene vage i ovlaštena osoba) postaju pravovaljani uvjeti otkupa na tom mjestu.

Ako RH propiše uvjete otkupa i minimalnu cijenu tada se ti parametri moraju poštivati. Cijena ratarskog proizvoda na otkupnom mjestu tada može biti veća od propisane državne cijene. Trenutno mlinarsko pekarska industrija diktira cijenu proizvoda te otkupljivači mogu formirati cijenu i uvjete otkupa.

Poljoprivrednicima kojima nisu jasni uvjeti otkupa (cijena, obračun kvalitete i troškovi otkupa) savjetujem neka  pita odgovornu osobu za mjesto otkupa i neka tada odluče kojem otkupljivaču i na kojem mjestu će predati svoj urod.    

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ivan Ključec, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr