VIJESTI - ŠUMARSTVO

U Drnišu održano predavanje o privatnim šumama

U Drnišu održano predavanje o privatnim šumama

Zahvaljujući dobroj suradnji Savjetodavne službe sa Šibensko-kninskom županijom, partnerima projekta Jadranska modelna šuma u Drnišu je 18.3.2015. održano predavanje o privatnim šumama.

Predavanje za šumoposjednike i proizvođače božićnih drvaca u Bjelovaru

Predavanje za šumoposjednike i proizvođače božićnih drvaca u Bjelovaru

U organizaciji Grada Bjelovara, Upravnog odjela za gospodarstvo i Savjetodavne službe Podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije u Velikoj vijećnici, Grada Bjelovara u petak 27. 02. 2015. godine održana su stručna predavanja za šumoposjednike i proizvođače božićnih drvaca sa područja Grada Bjelovara i šire okolice.

Održano predavanje za šumoposjednike u

Održano predavanje za šumoposjednike u "Žminju"

U ponedjeljak, 9. veljače 2015. u Žminju, u prostorima Čakavske kuće, Maja Pleše, dipl.ing.šum., viša koordinatorica za savjetodavni rad i projekte i mr. spec. Albin Lampe, dipl.ing.šum., viši stručni suradnik za šume šumoposjednika održali su predavanje na temu „Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj“.

Šumske prometnice

Šumske prometnice

Savjetodavna služba je tijekom 2014. godine objavila u javni poziv za podnošenje zahtjeva uređenja šumskih i protupožarnih prometnica na području privatnih šuma u RH. Odaziv na javni poziv bio je veći od očekivanog, zaprimljeno je 360 zahtjeva za održavanjem prometnica. Najviše zahtjeva, 44 zaprimljeno je na području Varaždinske županije.

Savjeti kupcima božićnih drvaca

Savjeti kupcima božićnih drvaca

Dolazi nam vrijeme Božića u kojemu će građani početi kupovati božićna drvca. Stoga ćemo napomenuti neke činjenice i dati nekoliko praktičnih savjeta građanima.

Javne rasprave o Programima gospodarenja za šume šumoposjednika u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na području Koprivničko-križevačke županije u 12. mjesecu ove godine održane su dvije javne rasprave i jedan javni uvid za Programe gospodarenja šumama šumoposjednika. Dana 9. 12. 2015. održana je prethodna javna rasprava za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za g.j. Kloštar Podravski-Pitomača u Podravskim Sesvetama. Javnu raspravu su organizirali djelatnici Hrvatskih šuma, d.o.o. Savjetodavne službe i članovi Udruge šumoposjednika Prek.

Stručno edukativni posjet šumovlasnika Varaždinske županije Sloveniji

Stručno edukativni posjet šumovlasnika Varaždinske županije Sloveniji

Savez privatnih šumovlasnika Varaždinske županije organizirao je 22. 11. 2014. stručno – edukativni posjet Sloveniji svojih članova kroz obilazak šumskih gospodarstava i Centra za uređenje okoliša te upoznavanje sa privatnim šumarstvom Slovenije. Stručni voditelj prvog dijela posjeta bio je Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije. Predstavnik Zavoda za gozdove dočekao nas je u Sevnici te nas je upoznao sa funkcioniranjem Zavoda za gozdove te cjelokupnog šumarstva Slovenije.

Nedrvni šumski proizvodi

Nedrvni šumski proizvodi

Unatoč uvriježenom mišljenju i praksi većine ljudi, da šuma služi samo za pridobivanje drva i drvnih sortimenata ipak to nije tako. Na postavljeno pitanje, koje su to još koristi koje nam pruža šuma svima odmah padne na pamet kisik bez kojeg nema života, ali uz to šuma nam „nudi“ i nešto što se stručnim rječnikom naziva Nedrvni šumski proizvodi.

Uređivanje šuma u nekim europskim zemljama

Uređivanje šuma u nekim europskim zemljama

Uređivanje šuma je propisano ili nacionalnom ili regionalnom regulativom. Većina zemalja je razvila strateško planiranje (na nivou cijele države ili po regijama) s ciljem osiguranja javnog interesa i održivog gospodarenja šumama. Strateški planovi pokrivaju sve državne šume i dobar dio privatnih površina. Detaljnija mjerenja obično su na nivou šumskog područja ili gospodarske jedinice ali rjeđe su za individualnog vlasnika (npr. Španjolska, Francuska).

Osvrt na predavanje održano u Hraščini 5. rujna 2014. godine

Osvrt na predavanje održano u Hraščini 5. rujna 2014. godine

Dana 05. 09. 2014. u Hrvatskom Zagorju u Hraščini u Domu kulture održano je stručno predavanje za šumoposjednike tog kraja. Predavanje je organizirano uz pomoć općine Hraščina i načelnika Branka Tukača. Teme su se odnosile na financiranje radova biološke obnove u šumama šumoposjednika i financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr