VIJESTI - ŠUMARSTVO

Jesenska sadnja sadnica

Jesenska sadnja sadnica

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba nadležna je za obavljanje poslova dijela javnih ovlasti te unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u Republici Hrvatskoj, a kao jedna od najvažnijih karika u tom procesu je i uzgajanje šuma.

Upis u Upisnik šumoposjednika

Upis u Upisnik šumoposjednika

Upisnik šumoposjednika je sustav podataka i informacija o šumoposjednicima i njihovim šumskim posjedima te evidencije o ostvarenim pravima i sredstvima.

Radovi na šumskim prometnicama u listopadu

Radovi na šumskim prometnicama u listopadu

Na temelju javnog poziva kojega Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba objavila u 2017. godini izrađene su rang liste prometnica čije je održavanje planirano kroz 2018. i 2019. godinu.

Tečaj „Održivo gospodarenje šumama“ za šumoposjednike u Karlovcu

Tečaj „Održivo gospodarenje šumama“ za šumoposjednike u Karlovcu

Pozivamo šumoposjednike koji imaju šumske posjede u Republici Hrvatskoj da se prijave na tečaj „Održivo gospodarenje šumama“ koji će se održati 9. studenog 2018. s početkom u 12:00 h, na adresi Hrvatska poljoprivredno–šumarska savjetodavna služba, J. Haulika 14, 47000 Karlovac.

Izvještaj o održavanim prometnicama za mjesec rujan

Izvještaj o održavanim prometnicama za mjesec rujan

Na temelju javnog poziva kojega Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba objavila u 2017. godini izrađene su rang liste prometnica čije je održavanje planirano kroz 2018. i 2019. godinu.

Završeni radovi na šumskoj prometnici Tišina Kaptolska

Završeni radovi na šumskoj prometnici Tišina Kaptolska

Odjel za šumskogospodarske planove i šumsku infrastrukturu Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe u operativnom planu za 2017. godinu planirao je održavanje 102,74 km prometnica na području cijele Republike Hrvatske, a ukupna vrijednosti izvršenih radova iznosi 9.978.651,00 kn bez PDV-a.

Izvještaj o održavanim prometnicama za mjesec lipanj

Izvještaj o održavanim prometnicama za mjesec lipanj

Tokom 2016. godine Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva uređenja šumskih i protupožarnih prometnica na području privatnih šuma u RH.

Dani hrvatskog šumarstva

Dani hrvatskog šumarstva

Prema definiciji, šumarstvo predstavlja znanost, struku i umijeće gospodarenja i očuvanja šuma i šumskih staništa, odnosno čitavoga šumskog ekosustava s ciljem trajne dobrobiti društva, okoliša i gospodarstva.

Tematski skup

Tematski skup "šume šumoposjednika"

Dana 12. lipnja u maloj dvorani restorana Sablić u općini Dubrava održan je tematski skup „Šume šumoposjednika“ čiji je glavni organizator bio sektor za šumarstvo Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Motrenje smrekovog potkornjaka i velikog borovog srčikara u Ličko – senjskoj županiji

Motrenje smrekovog potkornjaka i velikog borovog srčikara u Ličko – senjskoj županiji

Od svibnja ove godine na području Ličko – senjske županije Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba vrši motrenje populacije smrekovog potkornjaka (Ips typographus L.) i velikog borovog srčikara (Tomicus piniperda L.) zbog pojave sušenja smrekovih i borovih stabala na lokalitetu Veliki Žitnik. Klopka je postavljena u katastarskoj općini Klanac, na području gospodarske jedinice „Perušićke šume“.

Motrenje borovog potkornjaka u Ličko–senjskoj županiji

Motrenje borovog potkornjaka u Ličko–senjskoj županiji

Od travnja ove godine na području Ličko – senjske županije Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba vrši motrenje populacije velikog borovog srčikara (Tomicus piniperda, L.) zbog sušenja borovih stabala koje se pojavilo na lokalitetu Krbavsko polje.

Motrenje smrekovog potkornjaka u Krapinsko-zagorskoj  županiji

Motrenje smrekovog potkornjaka u Krapinsko-zagorskoj županiji

Od travnja ove godine na području Krapinsko-zagorske županije zbog uočenih simptoma napada smrekovog potkornjaka na kulturama smreke na privatnim površinama Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba vrši motrenje njegove populacije.

Prašume i šumski rezervati u Hrvatskoj

Prašume i šumski rezervati u Hrvatskoj

Prašuma predstavlja prirodnu šumu koja se oduvijek razvijala bez neposrednoga antropogenog utjecaja, odnosno isključivo pod utjecajem prirodnih čimbenika.

Sastojine crne johe

Sastojine crne johe

Areal crne johe (Alnus glutinosa) obuhvaća široko područje Europe od Irske do zapadnog Sibira, te od Finske do sjeverne Afrike, što upućuje na širok raspon različitih stanišnih prilika.

Prezentacija pilot projekta GIS privatnih šuma grada Čabra

Prezentacija pilot projekta GIS privatnih šuma grada Čabra

Uz suorganizaciju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i UPŠ „Gorski kotar“ Delnice u prostoru spomenutog centra u Staroj Sušici, 28.ožujka 2018., UPŠ „Čabar“, organizirala je prezentaciju pilot projekta Geografskog informacijskog sustava (GIS) privatnih šuma Grada Čabra, sustava koji su izrađivali u suradnji sa tvrtkom EDC d.o.o. iz Zagreba i drugim partnerima, a uz svesrdnu pomoć Primorsko-goranske županije.

Održana redovna skupština UPŠ Gorski Kotar

Održana redovna skupština UPŠ Gorski Kotar

U četvrtak 22.ožujka održana je redovna skupština , malene, ali uporne UPŠ Gorski kotar iz Delnica. Sedam članova nazočilo je ovoj sjednici, što je dostatno da se donose odluke, ali i potakne zanimljiva rasprava. Dobro raspoloženje prisutnih dodatno je osnažio upis jednog novog člana.

Svjetski dan šuma

Svjetski dan šuma

Na sjednici Generalne skupštine Europske poljoprivredne konfederacije 1971. godine odlučeno je da se svake godine 21. ožujka, na prvi dan proljeća obilježava Svjetski dan šuma.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr