Izvještaj o održavanim prometnicama za mjesec rujan

Izvještaj o održavanim prometnicama za mjesec rujan

Na temelju javnog poziva kojega Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba objavila u 2017. godini izrađene su rang liste prometnica čije je održavanje planirano kroz 2018. i 2019. godinu.

Radovi održavanja izvršili bi se na 52 šumske i protupožarne prometnice u dužini od 103.138,00 m, a ukupna vrijednost izvršenih radova iznosit će 8.578.351,05 kn (bez PDV-a).

Tijekom mjeseca rujna napravljeni su završni radovi te su otvorene četiri prometnice na području Primorsko-goranske županije. Sukladno godišnjem operativnom planu Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe napravljeni su radovi na ukupno 8.160,00 m u vrijednosti 711.577,00 kn (bez PDV-a).

Na području k.o. Lukovdol napravljeni su radovi na 2 šumske prometnice; „Gorenci-Predkraj„ te na šumskoj prometnici „Lukovdol-Zaloke“. Duljina uređenih prometnica iznosi 3.450,00 m, ukupne vrijednosti 382.159,00 kn (bez PDV-a).

Na području k.o. Ravna gora također su napravljeni radovi na 2 prometnice. Duljina šumske prometnice pod nazivom „Pod jasen“ iznosi 1.610,00 m dok je duljina druge prometnice pod nazivom „Pod Vugleš-Pizentov Laz“ 3.100,00 m. Ukupna vrijednost izvršenih radova na području k.o. Ravna gora je 329.416,00 kn (bez PDV-a).

Tomislav Meštrović, dipl. ing. šum
načelnik Odjela za šumskogospodarske planove i
šumsku infrastrukturu

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr