Motrenje smrekovog potkornjaka u Krapinsko-zagorskoj županiji

Motrenje smrekovog potkornjaka u Krapinsko-zagorskoj  županiji

Od travnja ove godine na području Krapinsko-zagorske županije zbog uočenih simptoma napada smrekovog potkornjaka na kulturama smreke na privatnim površinama Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba vrši motrenje njegove populacije.

Motrenje se vrši feromonskim klopkama tipa WITATRAP uz uporabu feromonskog pripravka IPSOWIT. Klopka je postavljena na lokalitetu Ljeskovac, u katastarskoj općini Jesenje, na području Gospodarske jedinice Gornji Macelj-Jesenje, u čistoj smrekovoj kulturi gdje je već 2014. godine vršena doznaka i sječa upravo iz razloga što je bila izložena napadu ovog štetnika.

Motrenje će se vršiti jedanput tjedno sve do listopada kako bi se dobili relevantni podaci o stanju populacije te kako bi se utvrdilo kolika je opasnost od ovog štetnika.

Pavlina Bosec ,dipl.ing.šum.,
viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Podružnica Krapinsko-zagorske županije

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr