Predavanje za šumoposjednike u Istarskoj županiji

Predavanje za šumoposjednike u Istarskoj županiji

Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba, podružnica Istarske županije organizira predavanje za sve šumoposjednike i ostale zainteresirane građane na temu “Gospodarenje privatnim šumama”.

Na predavanju bit će govora o zakonskoj regulativi, općenito o šumama, Programu za Gospodarenje u šumama šumoposjednika, koracima do doznake te upisu u Upisnik šumoposjednika.

Predavanje će se održati 10. prosinca 2018. godine u Vijećnici Općine Kršan, Blaškovići 12 s početkom u 16.00 sati.

Pozivamo sve šumoposjednike i ostale zainteresirane građane da nam se pridruže.                                                                       

Ines Modrić mag. ing. silv.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr