Poziv na uvodno predavanje VELIKI GRĐEVAC - DEŽANOVAC

Poziv na uvodno predavanje VELIKI GRĐEVAC - DEŽANOVAC

Dana 15. studenoga 2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica, biti će predstavljeni radovi na uređivanju privatnih šuma - šuma šumoposjednika na području Gospodarske jedinice „VELIKI GRĐEVAC - DEŽANOVAC“.

Program gospodarenja za G.J. „VELIKI GRĐEVAC - DEŽANOVAC“ obuhvaća dijelove katastarskih općina: Brestovac, Dežanovac, Imsovac, Končanica, Hercegovac, Ilovski Klokočevac, Ladislav, Nova Ploščica, Trnovitica, Velika Trnava, Donja Kovačica, Dražica, Grbavac, Mali Zdenci, Pavlovac, Veliki Grđevac i Veliki Zdenci.

Naručitelj radova izrade programa gospodarenja privatnim šumama šumoposjednika je Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba.

Izvođač radova je Lipov gaj d.o.o. 10000 Zagreb.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i predstavnike jedinica lokalne samouprave da se odazovu predavanju.

Predavanje organizira i vodi Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba, Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za HPŠSS BBŽ: Goran Godina, dipl.ing.šum., Hrvoje Gusić, dipl.ing.šum. i Dario Vinceković, dipl.ing. šum., viši stručni savjetnici za šume šumoposjednika.

Za izvođača radova: Ivan Mahnić, dipl.ing.šum.

Goran Godina, dipl.ing.šum.
 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr