Javna rasprava za Programe gospodarenja šumama šumoposjednika za g.j. „Mađari-Šamarica“ i „Glinske šume“

Javna rasprava za Programe gospodarenja šumama šumoposjednika za g.j. „Mađari-Šamarica“ i „Glinske šume“

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Podružnica Sisačko-moslavačke županije organizira javnu raspravu za Programe gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jednice „Mađari-Šamarica“ i „Glinske šume“ izvođača SALIX PLAN d.o.o..

Gospodarska jedinica „Mađari-Šamarica“ obuhvaća sljedeće katastarske općine:

Begovići, Bijelnik, Blinja, Čuntić, Deanovići, Dolčani, Donja Budičina, Dragotinci, Grabovac Banski, Jabukovac, Jošavica, Klinac, Kraljevčani, Letovanci, Mačkovo Selo, Mađari, Milinoga, Moštanica, Pastuša, Petkovac, Prnjavor Čuntićki, Stražbenica, Tremušnjak, Veliki Šušnjar.

Gospodarska jedinica „Glinske šume“ obuhvaća sljedeće katastarske općine:

Brnjeuška, Dolnjaci, Donje Selište, Glina, Gornje Selište, Joševica, Kihalac, Majske Poljane, Majski trtnik, Marinbrod, Novo Selo Glinsko, Prekopa, Prijeka, Ravno Rašće, Roviška, Šibine, Trtnik Glinski, Vlahović, Graberje, Lušćani, Sibić.

Javna rasprava za navedene Programe gospodarenja održati će se 03. listopada 2018. godine u Hrvatskom domu Glina u Glini na adresi Ulica Stjepana i Antuna Radića 10.

Javna rasprava za Program gospodarenja za g.j. „Mađari-Šamarica“ održati će se od 10:00-11:00 sati, a za Program gospodarenja za g.j. „Glinske šume“ od 11:00-12:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu na javnu raspravu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovih Programa gospodarenja.

Martin Šimek, mag.ing.silv.
Stručni suradnik za šumskogospodarske
planove i šumsku infrastrukturu

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr