Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi programa za gospodarenje šumama šumoposjednika gospodarske jedinice "Beletinec - Šćepanje"

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi programa za gospodarenje šumama šumoposjednika gospodarske jedinice

Javni uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u razdoblju od 16.08.2018. do 05.09.2018. godine u Kulturnom centru Ivan Rabuzin, prostorijama LAG PRIZAG, u Novom Marofu na adresi Antuna Mihanovića 3, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Naručitelj radova Savjetodavna služba i izvođač "Salix - Plan" d.o.o., pozivaju sve zainteresirane strane na javni uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika gospodarske jedinice "Beletinec - Šćepanje".

Gospodarska jedinica "Beletinec - Šćepanje" obuhvaća katastarske općine:

  • Bela                                            
  • Donje Makojišće                                              
  • Kamena Gorica            
  • Podevčevo                                
  • Remetinec                                
  • Šćepanje                       
  • Beletinec                                  

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na gore navedenoj adresi.

Javna rasprava održati će se u četvrtak, 06. rujna 2018. godine s početkom u 10:30 sati na adresi Antuna Mihanovića 3, Novi Marof u prostorijama Kulturnog centra Ivan Rabuzin (Mala dvorana).

Predavanje organizira Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba Podružnica Varaždinske županije u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Predavanje će održati ispred izvođača radova tvrtke „Salix - Plan“ d.o.o., Milan Cindrić, dipl. ing. šum., Salix - Plan d.o.o., Čalogovićeva 11, 10 010 Zagreb.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu na javnu raspravu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa gospodarenja.

                                                                       Mario Vlašić, dipl. ing. šum. univ. spec. silv.
                                                                       viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr