Javna rasprava za g.j. „Petrinjske šume“ i g.j. „Glinske šume“ i „Mađari-Šamarica“

Javna rasprava za g.j. „Petrinjske šume“ i g.j. „Glinske šume“ i „Mađari-Šamarica“

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Podružnica Sisačko-Moslavačke županije organizira javnu raspravu za Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Petrinjske šume“, izvođača SALIXPLAN d.o.o., koji će se održati prema sljedećem rasporedu:

Javna rasprava počinje 02.08.2018. od 9.00-11.00 h u prostoru Hrvatskog doma u Glini na adresi Stjepana i Antuna Radića 10, u maloj dvorani na katu.

Na istoj će lokaciji od 11:00-13:00 h biti održano i uvodno predavanje za Programe gospodarenja za gospodarske jedinice „Glinske šume“ i „Mađari-Šamarica“.

Tomislav Šporčić, dipl. ing. šum.
Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednik

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr