Erasmus + projekt: E-cofarm

Erasmus + projekt: E-cofarm

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba partner je u provedbi Erasmus + projekta E-cofarm. Tema Eco Friendly Farming For Future (E-COFARM) projekta je provođenje poljoprivredne prakse koja štiti okoliš od onečišćenja koja nastaju u poljoprivrednoj proizvodnji prilikom upotrebe gnojiva, navodnjavanja te primjenom sredstava za zaštitu bilja.

U projektu će se provesti edukacija poljoprivrednika o poljoprivrednim praksama korisnim za okoliš u skladu s pripadajućom legislativom EU.

Izradit će se tematski moduli za edukaciju poljoprivrednika na svim jezicima država partnera projekta, nakon čega će se navedeni moduli objediniti i urediti te kao takvi uključiti u izradu knjige - priručnika za poljoprivrednike.

Svaki partner dobio je za zadatak izraditi po jedan tematski modul izobrazbe poljoprivrednika (e-modul), a HPŠSS kao partner na projektu iz Hrvatske ima zadatak nakon pripreme navedenih modula edukacije od ostalih partnera iste obraditi te pripremiti, nakon čega će napisati knjigu - priručnik za poljoprivrednike, za čime slijedi zadatak podjele pisanih materijala poljoprivrednicima uz informiranje i educiranje istih na navedenu tematiku projekta.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr