SAVJETI

Pomlađivanje bukovih sastojina

Pomlađivanje bukovih sastojina

Budući da šumoposjednici često posijeku bukove sastojine čistim sječama, a onda od Savjetodavne službe traže propisivanje radova, sadnju sadnica, te financiranje tih radova iz fonda OKFŠ-a za tako posječene površine, potrebno je ukratko objasniti način na koji se pomlađuju bukove sastojine.

Sakupljanje zaštićenih proljetnica

Sakupljanje zaštićenih proljetnica

Svake godine, pojavom prvih zraka sunca u rano proljeće, razveseli nas vidjeti poneki cvijet „ušuškan“ između snježnog pokrivača ili prošlogodišnjeg lišća.

Mikorize šumskog drveća

Mikorize šumskog drveća

Za mene, a usudim se ustvrditi i za priličnu količinu drugih ljudi, gljive predstavljaju nešto što se direktno povezuje sa šumom.

Smolasti rak borova <i>(Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)</i>

Smolasti rak borova (Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)

Karantenski štetni organizmi u šumarstvu zajednički je naziv za sve alohtone organizme (štetočinje) potencijalno štetne za šume i šumarstvo određene države koji još uvijek nisu pronađeni unutar njenih granica, ali postoji velika opasnost da uđu ili su prisutni na manjim područjima te se njihovo širenje nastoji zaustaviti prihvatljivim mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja.

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drveta zapravo mogu biti vrlo relativan pojam. Drveće sasvim neometano raste sa svim svojim svojstvima kakva god ona bila.

Sitni glodavci štetnici ili korisni dijelovi šumskih ekosustava?

Sitni glodavci štetnici ili korisni dijelovi šumskih ekosustava?

U šumskim ekosustavima sitni glodavci imaju vrlo kompleksnu ulogu. S jedne strane su vrlo bitni u održavanju biološke raznolikosti i ravnoteže dok s druge strane uzrokuju oštećenja na mladim biljkama i šumskom sjemenu te se zbog toga svrstavaju u grupu štetne faune.

Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala crnog jasena <i>(Fraxinus ornus)</i>

Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala crnog jasena (Fraxinus ornus)

Crni jasen je južnoeuropska vrsta rasprostranjena od južne Francuske do male Azije, a u Hrvatskoj u kopnenom i sredozemnom području. S hrastom crnikom formira klimatogenu zajednicu Fraxinus orni - Quercetum ilicis H-ić., primorske termofilne šume i šikare hrasta medunca te termofilne šume kopnenog dijela Hrvatske.

Šumska higijena

Šumska higijena

Šumska higijena predstavlja niz preventivnih i kurativnih šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera koje provodimo u sastojinama u cilju očuvanja njihovog zdravlja.

Mogući uzročnici sušenja tuje (<i>Thuja</i> spp.)

Mogući uzročnici sušenja tuje (Thuja spp.)

Tuja je jedna od najpopularnijih vrsta pri odabiru za podizanje živice. Zbog sve češćih suša i visokih temperatura, tuje posađene u živicama doživljavaju stres koji utječe na njihovo fiziološko zdravlje.

Potkornjaci i održavanje ravnoteže

Potkornjaci i održavanje ravnoteže

Potkornjaci su štetnici drva. Prvenstveno napadaju fiziološki oslabljena stabla , iako u povoljnim uvjetima mogu biti i primarni .Oni su vjerojatno najznačajnija porodica šumskih štetnika, a štete koje uzrokuju su sušenje cijelih stabla, čime se umanjuje vrijednost sortimenata.

Mjehurasta hrđa borovih iglica (<i>Coleosporium</i> spp.)

Mjehurasta hrđa borovih iglica (Coleosporium spp.)

Tijekom proljeća i ranog ljeta na borovim iglicama mogu se primijetiti mali, bijeli, papirasti mjehurići. Radi se o plodištima gljiva - ecidijama, prvim simptomima infekcije gljvama roda Coleosporium sp.

Što bi svaki šumoposjednik trebao znati

Prilikom podnošenja Zahtjeva za doznaku ili Zahtjeva za izdavanje popratnice, trebate biti svjesni činjenice da ste, kao vlasnik nekretnine, odgovorni za upravljanje tom nekretninom, bez obzira, činili to neposredno, ili preko opunomoćenika.

Bagrem <i>(Robinia pseudoacacia)</i>

Bagrem (Robinia pseudoacacia)

Bagrem je drvo porijeklom iz Sjeverne Amerike a u Europu ga je u 17. stoljeću donio vrtlar na francuskom dvoru Jean Robin. U njegovu čast bagrem je kasnije dobio naziv Robinia.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr