SAVJETI

Oštećenja drva od fizikalno – mehaničkih utjecaja

Oštećenja drva od fizikalno – mehaničkih utjecaja

Stablo je za vrijeme svog rasta i razvoja podložno utjecaju mnogih vanjskih i unutarnjih čimbenika koji utječu na nepravilnost građe, boje i teksture drva. Te nepravilnosti jednim imenom nazivamo greške drva.

Mjere zaštite od šumskog štetnika gubara

Mjere zaštite od šumskog štetnika gubara

Gubar je značajni šumski štetnik koji se pojavljuje najčešće na hrastovima ali i na drugim vrstama listača poput bukve, graba, lijeske, brijesta i pitomog kestena.

Nova pravila o sakupljanju šumskih gljiva

Nova pravila o sakupljanju šumskih gljiva

Sakupljanje nadzemnih vrsta gljiva za osobne potrebe, prema novom „Pravilniku o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta“ (NN 114/2017), dozvoljeno je u količini od 3 kg dnevno.

Pojava potkornjaka u dalmatinskim borovim šumama

Pojava potkornjaka u dalmatinskim borovim šumama

Nedavni događaji vezani uz sušenje borova u Park šumi Marjan ukazali su na problem pojave potkornjaka u sastojinama i kulturama mediteranskih borova u privatnom i državnom vlasništvu, duž jadranske obale od Dubrovnika do Zadra te u dalmatinskom zaleđu (Submediteranu).

GUBAR (Lymantria dispar L.)

GUBAR (Lymantria dispar L.)

„Dispar“ što u prijevodu znači „različit“ ukazuje na izraženost spolnog dimorfizma u stadiju imaga. Hrvatski naziv „gubar“ dobio je prema karakterističnom izgledu jajnih legala koja se nalaze na kori debla, a podsjećaju na gube.

Zimske gljive

Zimske gljive

Zima, općenito vrijeme sveopćeg mirovanja, tišine, sivila i hladnoće, svakako je vrijeme svojih draži glede svijeta gljiva.

Imela

Imela

Imela je rod poluparazitskih grmova iz porodice Loranthaceae. Poluparazit je biljka koja koristi vodu i otopljene mineralne tvari od domaćina odnosno druge biljke, a organske si tvari osigurava sama jer ima sposobnost fotosinteze.

Zaštita tla od erozije

Zaštita tla od erozije

Tlo je, uz zrak i vodu, ključna sastavnica okoliša te jedan od najvažnijih prirodnih resursa za život i čovjeka na Zemlji. Ubraja se u uvjetno obnovljive resurse s obzirom na dugotrajne procese nastanka i razvoja.

Sakupljanje gljiva

Sakupljanje gljiva

Gljive su sporedni (nedrvni) šumski proizvodi koji se primjenjuju za hranu i liječenje. Mogu se skupljati i iznositi iz šume prema uvjetima propisanim Programom za gospodarenje šumama šumoposjednika i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Očuvanje lokacija zaštićenih ptica

Očuvanje lokacija zaštićenih ptica

Očuvanje lokacija zaštićenih vrsta ptica je važan cilj projekta Natura 2000 kako bi se osiguralo ili ponovno uspostavilo povoljno stanje očuvanosti. Mreža Natura 2000 utemeljena je na zakonodavstvu Europske Unije.

Obični grab (<i>Carpinus betulus</i> L.)

Obični grab (Carpinus betulus L.)

Obični grab (Carpinus betulus L.) je listopadno stablo koje spada u porodicu brezovki (Betulaceae). Prirodno je rasprostranjen na području srednje i južne Europe, jugozapadne Azije i Kavkaza.

Obavijest šumoposjednicima o pojavi hrastove pepelnice

Obavijest šumoposjednicima o pojavi hrastove pepelnice

Mraz koji je nastupio krajem travnja izazvao je gubitak prvog lista na podmlatku hrastova. Naime, čest je slučaj da se drugi, mladi list pojavi u vrijeme najoptimalnijih uvjeta za razvoj hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.).

Pajasen - <i>Ailanthus altissima P. Mill</i>

Pajasen - Ailanthus altissima P. Mill

Pajasen, kiselo drvo, smrdljivo drvo je listopadna, dvodomna, heliofilna, brzorastuća vrsta (preko 1,5 m godišnje), podrijetlom iz Istočne Azije (Kine).

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr