Utvrđivanje gustoće populacije malog mrazovca, velikog mrazovca i gubara u šumama šumposjednika

Utvrđivanje gustoće populacije malog mrazovca, velikog mrazovca i gubara u šumama šumposjednika

Pod gustoćom populacije podrazumijevamo broj jedinki neke vrste (organizma) na jedinici naseljene površine ili zapremine (biomase) u datom vremenu.

Gustoća populacije kukaca određuje se na različite načine ovisno o vrsti kukaca, vremenu i mjestu pojedinih razvojnih stadija i dr. Kao pravilo treba uzeti da se brojnost populacije treba utvrditi u onom stadiju i u ono vrijeme koje daje najbolje rezultate, a predstavlja najmanje troškove.

Prije samog utvrđivanja gustoće populacije malog mrazovca (Operophtera brumata L.), velikog mrazovca (Hibernia (Erannis) defoliaria Cl.) i gubara (Lymantria dispar L.) u šumama šumoposjednika šumoposjednici moraju biti upoznati sa navedenim metodama koje će se provoditi u njihovim šumama.

Mali mrazovac (Operophtera brumata L.) i veliki mrazovac (Hibernia (Erannis) defoliaria Cl.)

Odabere se 10 stabala u krugu promjera 60 - 80 m ili u jednom pravcu. Na visini od 1,5 m oteše se grubi dio kore u obliku prstena. Taj dio premaže se ljepilom tako da je pojas namaza ljepila širok 8 - 10 cm. Odredi se opseg svakog debla u cm. To se radi u jesen, početkom listopada tj. prije očekivane pojave leptira. Pregledavanje pojaseva i evidentiranje uhvaćenih ženki obavlja se svaka 2 - 3 dana sve do kraja prosinca. Računa se da je kritičan broj ako se uhvati 1 - 2 ženke po 1 cm opsega debla. Što je više odjela ili odsjeka obuhvaćeno to su rezultati sigurniji.

Slika 1. Ljepljivi prsten za hvatanje ženki mrazovca

Slika 2. Ljepilo za motrenje mrazovca

Gubar (Lymantria dispar L.)

Gustoća populacije kontrolira se u rujnu i prvoj polovici listopada, a utvrđuje se po broju jajnih legala u sastojinama koje su starije od 30 godina. U odjelu se postavi dijagonala i na njoj se pregledavaju sva stabla. Svako stablo se pregledava od podnožja do krošnje. Utvrđuje se postotak zaraženih stabala i broj legala po stablu. Također, broje se i nezaražena stabla, a isto tako bitno je i naznačiti da li su jajna legla stara ili nova (okularna procjena). Podaci se unose u odgovarajuće manuale, a jajna legla se skupljaju u plastične vrećice. Kasnije se brojanjem ustanovi prosječan broj jaja u jajnom leglu jer je to jednako važna veličina pored postotka zaraženih stabala. Postotak zaraženih stabala dobijemo ako stavimo u omjer zaražena stabla s ukupnim brojem pregledanih stabala.

  

Slika 3. Ženka gubara tijekom odlaganja jaja

Prikupljene podatke na terenu podružnice Savjetodavne službe šalju u ravnateljstvo u Zagreb, odakle se šalju u Šumarski institut u Jastrebarsko. U institutu se utvrđuje prisutnost i brojnost štetnika, prognozira njihov napad, a u slučaju velike opasnosti dogovaraju se tretiranja i suzbijanja koja se provode prema njihovim uputama.

Dakle šumoposjednici, ako primijetite crne ljepljive prstenove na stablima u vašoj šumi riječ je metodi utvrđivanja populacije mrazovaca, a sastav ljepila nije štetan za korisne insekte i okoliš te je ekološki prihvatljiv. Znači prilikom postavljanja ljepljivih prstenova stabla se ne oštećuju i ne umanjuje im se tehnička vrijednost.

Zvonimir Kovačić, dipl. ing. šum.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr