Tehnološke upute za integriranu proizvodnju 2010/2011

Ratarstvo 2010/2011 (pdf file); izmjene i dopune 2010/2011 (pdf file)

Povrćarstvo 2010/2011 (pdf file)

Voćarstvo 2010/2011 (pdf file)

Vinogradarstvo 2010/2011 (pdf file)

 

 

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr