Dopunske djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Dopunske djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Novim pravilnikom otklonjeno je strogo financijsko ograničenje obujma bavljenja dopunskom djelatnošću na OPG-u.

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 20/13) koji je bio u primjeni od 28. 02. 2013. godine postao je nevažeći donošenjem novog Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14).

Novim pravilnikom otklonjeno je strogo financijsko ograničenje obujma bavljenja dopunskom djelatnošću na OPG-u, fleksibilniji je pristup vezano za pravo kupnje proizvoda od drugih OPG-ova za potrebe dopunske djelatnosti. Isto tako, izravna prodaja se više ne tretira kao dopunska djelatnost.

dopunskadjelatnost_1711.jpg

Proizvodi od voća i povrća, Snimila: Ankica Rogošić

 • Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u:
 • Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe
 • Pružanje usluga
 • Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga
 • Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti.

Na OPG-u se može obavljati jedna ili više dopunskih djelatnosti a nositelj dopunske djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a s time da svi članovi gospodarstva te zaposlenici mogu pomagati pri obavljanju registrirane dopunske djelatnosti.

OPG se može baviti dopunskim djelatnostima za koje posjeduje potrebne resurse te ispunjava posebne uvjete, ukoliko je za obavljanje te djelatnosti utvrđen takav uvjet, sukladno propisima koji uređuju tu djelatnost.

Za obavljanje pojedine djelatnosti u većem obuhvatu od onog utvrđenog ovim pravilnikom poslovni subjekt mora registrirati tu djelatnost sukladno propisima koji uređuju tu djelatnost.

Prilikom upisa u Upisnik dopunskih djelatnosti OPG mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik podnosi se u regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Uz zahtjev potrebno je priložiti dokaze o udovoljavanju uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti ukoliko je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost ovisno o vrsti djelatnosti, i to:

 1. dokaz o upisu u registar poreznih obveznika sukladno poreznim propisima,
 2. dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika sukladno posebnom propisu,
 3. dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta pod posebnim   uvjetima i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom ili predmetima opće uporabe,
 4. dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,
 5. rješenje o odobrenju za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu kojim su uređene te usluge u seljačkom domaćinstvu,
 6. presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju zdravstvenog odgoja,
 7. dokaz o osposobljenosti za zanimanja tradicijskog obrta,
 8. izjava o poznavanju tradicijskih vještina.

Svaka promjena ili prestanak obavljanja djelatnosti prijavljuje se Agenciji u roku 30 dana od nastanka promjene. Pri obavljanju dopunske djelatnosti OPG upisano u Upisnik je dužno postupati sukladno poreznim propisima.

U prilogu pravilnika nalaze se:

 1. popis dopunskih djelatnosti na OPG-u,
 2. popis zanimanja tradicijskih obrta i tradicijskih vještina.

Ankica Rogošić dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr