SAVJETI

Primjena „Frostbustera“ u zaštiti voćnjaka od pojave mraza

Primjena „Frostbustera“ u zaštiti voćnjaka od pojave mraza

Posljednjih je godina relativno velika učestalost pojave kasnoproljetnih mrazeva u voćnjacima u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. Prošle godine intenzitet mraza za vrijeme cvatnje voćaka je bio takav da su neki voćari ostali bez cjelokupnog uroda.

Priprema poljoprivrednih strojeva i alata za zimski period

Priprema poljoprivrednih strojeva i alata za zimski period

Često se na farmama širom Hrvatske može vidjeti kako poljoprivredni strojevi i alati tijekom cijele godine stoje na otvorenom. Držanje poljoprivrednih strojeva i alata na otvorenom stvara velike štete na njima, naročito u zimskom periodu.

Konzervacija i skladištenje prskalica u zimskom periodu

Konzervacija i skladištenje prskalica u zimskom periodu

Kako bi priključne i pogonske strojeve održali u ispravnom tehničkom stanju potrebno ih je na pravilan način redovno čistiti, održavati, konzervirati i skladištiti, pogotovo u periodu kada se ne koriste, a posebice tijekom zime.

Radionica sigurne primjene pesticida i pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja

Radionica sigurne primjene pesticida i pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja

Dana 5.6.2018. u Križevcima, na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima održana je radionica sigurne primjene sredstava za zaštitu bilja i uporabe ratarskih prskalica s različitim vrstama mlaznica. Naglasak je bio na prednostima primjene anti-drift mlaznica i prikazu baždarenja prskalice.

Uređaji za navodnjavanje (natapanje)

Uređaji za navodnjavanje (natapanje)

Navodnjavanje je stara agrotehnička mjera koja u praksi obuhvaća primjenu većeg broja metoda, načina i sustava za dodavanje vode u svrhu uzgoja poljoprivrednih biljaka.

Strojevi za berbu kukuruza

Strojevi za berbu kukuruza

Kukuruz jednolično sazrijeva i obično se ne osipa, pa se berba obavlja u punoj zriobi. Stabljike koje polegnu ili se prelome, kombajnom se ne mogu obrati.

Strojevi i alati za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja

Strojevi i alati za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja dolaze u promet kao tekuća sredstva (koncentrirani pripravci, razrijeđeni pripravci, smjese ili emulzije), kruta sredstva (prah, kristal, granule, tablete) ili plinovita sredstva (dim, magla).

Strojevi za spremanje sijena i zelene krme

Strojevi za spremanje sijena i zelene krme

Postoje tri tehnologije za spremanje sjenaže: prešanje sijena, odnosno baliranje u valjkaste bale i omatanje strech folijom; spremanje sjenaže samoutovarnom prikolicom i gaženje u trenč silose ili u plastične vreće; spremanje silaže silažnim kombajnom i gaženje u trenč silose ili u plastične vreće.

Strojevi za gnojidbu

Strojevi za gnojidbu

Radni ciklus u manipuliranju stajskim gnojem sastoji se od utovara, transporta i jednoličnog razbacivanja po površini tla.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr