Suzbijanje puževa u povrtnjaku

Suzbijanje puževa u povrtnjaku

Najčešće štete u vrtu nastaju od puževa golaća a osobito od crvenog puža golaća (Arion rufus), španjolskog puža golaća (Arion lusitanicus), malog sivog golaća (Deroceras reticulatum) i dr.

Prisutnost puževa uočava se po sluzavu srebrnasto sjajnom tragu na biljkama ili tlu. U tlo odlažu od 40 do 500 jaja. Hrane se jedući i oštećujući lišće, stabljike i plodove svih vrsta povrća: kupusnjače, salatu, papriku, mahune i jagode, a izbjegavaju češnjak i crveni luk. Izbjegavaju češnjak i crveni luk. Iza sebe ostavljaju tragove sluzi tj. srebrnkaste pruge i ostatke izmeta. Oštećenja ali i onečišćenja jako smanjuju vrijednost proizvoda i često ga čine tržišno neupotrebljivim.

U klimatskim uvjetima koji vladaju nanijeti će ogromne štete u vrtovima i stoga treba odmah započeti s njihovim suzbijanjem, u vrijeme najintenzivnijeg napada mladih puževa kada je većina ispod 1 cm duljine i to rasipanjem mamaca  ispod i između biljaka!

Limacidi koji služe u suzbijanju štetnih puževa:

 • PUŽOCID – granulirani mamac-   300 – 400 g na 100 mza preventivno tretiranje i kod jakih  napada
 • 60 g na 100 mkod slabijih napada
 • Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Karenca: 21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće, 14 dana za plodovito

 • PUŽOMOR- granulirani mamac- 300 – 400 g na 100 mza preventivno tretiranje i kod jakih  napada
 • 60 g na 100 mkod slabijih napada
 • Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Karenca: 21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće, 14 dana za plodovito

 • GARDENE -  granulirani mamac -   300-500 g na 100 m2 kod jakih  napada
 • 60 g na 100 m2, kod slabijih napada. 
 • Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Karenca: 21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće, 14 dana za plodovito

 • FERRAMOL – granule - Sredstvo primjeniti odmah u početku napada puževa, dok su manji, ravnomjernim rasipanjem po površini između redova ili oko biljaka. Preporučuje se sredstvo primjeniti predvečer.
  Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Karence nema!

Tretirana površina se ne smije obrađivati 21 dan, da bi se spriječilo unošenje mamaca u tlo. Ne smiju se tretirati površine dostupne patkama.

U borbi protiv puževa treba voditi računa i o zalijevanju. Preporuka je da se vrt zalijeva u jutarnjim satima, jer tada su štete od puževa manje.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine 
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr