Loša klijavost sjemena paprike

Loša klijavost sjemena paprike

Problem loše energije klijanja je sve prisutniji u početnom uzgoju povrća. Uz ukupnu klijavost, energija klijanja sjemena je važan pokazatelj sjemenske kvalitete. To je sposobnost sjemena da brzo i ujednačeno klije i niče. Ovisi o vrsti i starosti sjemena, o uvjetima skladištenja i o uvjetima pri klijanju.

Na slikama 1 i 2 prikazano je neujednačeno nicanje sjemena paprike, uslijed slabe energije klijanja. Većina deformiranih biljaka - klijanaca slabije raste ili propada.

Na deklaraciji hibridnog sjemena godina certifikacije je 2013., minimalna klijavost sjemena paprike je 65 %, kako je propisano Pravilnikom o stavljanju na tržište sjemena povrća. Podatak o energiji klijanja uzetog uzorka ne postoji, jer ju isti Pravilnik ne propisuje.

Uvjeti za povoljno nicanje paprike su bili osigurani temperaturom zraka od 18 0C, uzgojem na grijanim stolovima i uporabom sterilnog supstrata za sjetvu (tzv. tray supstrat). Supstrat je optimalno vlažen. Radi sumnje u klijavost sjemena paprike, posijane su 2-3 sjemenke na jedno sjetveno mjesto, radi štednje grijanog prostora.

Slika 1. i 2. Neujednačeno nicanje paprike
(Foto: Sunčica Dombaj)

Slika 3. Normalan klijanac paprike sa zdravim korijenom i kotiledonima uz deformirane biljčice, koje bi kasnije propale ili bi kržljavo rasle
(Foto: Sunčica Dombaj)

Sunčica Dombaj, dipl. ing. agr.,
stručna savjetnica za hortikulturu

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr