Zašto je potrebno obavezno ukloniti staro lišće jagode nakon berbe

Zašto je potrebno obavezno ukloniti staro lišće jagode nakon berbe

Ovdje posebno skrećem pažnju na one površine na kojima se jagoda kultivira već nekoliko godina uzastopce, da se obrati pozornost na bolesti korijena i korijenovog vrata, posebno ako se radi o teškim tlima s visokim nivoom podzemnih voda. Obavezno prije zime ići fertirigacijom s nekim fungicidom koji je efikasan za spomenute bolesti.

Staro lišće sa dvogodišnjeg nasada jagode (nasad na kojem je već izvršena 1 berba) potrebno je ukloniti(ošišati) iz više razloga:

  • Uklanjanjem starog lista neposredno nakon berbe jagode (konac lipnja i srpanj) smanjuje se evaporacija, a time je i potreba za vodom same biljke bitno smanjena, što naročito dolazi do izražaja u vrućem i sušnom periodu kao što je to ove godine, a posebno na onim površinama gdje su količine vode ogranićene.
  • Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Upravo iz tog razloga potrebno je sve ošišano lišće iznijeti iz nasada i spaliti ga.
  • Rezanjem starog lišća postiže se bolja prozračnost nasada, čime se smanjuje mogućnost zaraze bolestima.
  • Zajedno sa tim starim lišćem uklanjaju se također i vriježe koje isto tako iscrpljuju samu biljku i iz tog razloga potrebno ih je odstraniti.

Sam način uklanjanja starog lišća može se izvršiti na više načina; Ako se radi o manjim površinama onda se može jednostavno odrezati oštrim škarama, a ako su te površine veće, onda je moguće malčiranje ili pak košnja trimerima (tkzv. flakserice). Pošto se jagoda danas najčešće proizvodi na PVC mulč folijama, a ispod koje se nalazi crijevo za navodnjavanje „kap po kap“, koje je vrlo osjetljivo na oštre alate, potrebno je pažljivo raditi da ne bi došlo do mehaničkog oštećenja folije a posebno crijeva, jer je poslije veliki problem „zakrpati“ takvo crijevo, kako ono ne bi nepotrebno ispuštalo vodu.

Nakon uklanjanja starog lišća potrebno je nasad dobro zaljevati i prihranjivati kako fertirigacijom tako i folijarno s određenom kombinacijom gnojiva ovisno o roku tj. fenofazi biljke. Isto tako potrebno je pratiti i prisutnost bolesti i štetnika.

Ovdje posebno skrećem pažnju na one površine na kojima se jagoda kultivira već nekoliko godina uzastopce, da se obrati pozornost na bolesti korijena i korijenovog  vrata, posebno ako se radi o teškim tlima s visokim nivoom podzemnih voda. Obavezno prije zime ići fertirigacijom s nekim fungicidom koji je efikasan za spomenute bolesti.

Neke sorte jagode (clery, arosa) nakon šišanja starog lišća mogu ponovno, doduše u manjoj mjeri, izdiferencirati cvijet tako da se može očekivati i berba manjih količina jagode, međutim taj plod je dosta sitan i nije kvalitetan kao onaj u proljeće, tako da je taj cvijet najbolje pokidati kako ne bi dodatno iscrpljivao samu biljku.

Pošto će jagoda do jeseni izdiferencirati veći broj cvijetnih pupova (poneke sorte 10-12 pa i više) potrebno je ostaviti 3-5 dobro razvijenih pupova, a sve ostale ukloniti oštrim nožem. Ali to su već radovi koji se vrše u proljeće prilikom čišćenja nasada.

 

Marijan Mavračić dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik Grad Zagreb

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr