SAVJETI

Suzbijanje kukuruzne zlatice

Suzbijanje kukuruzne zlatice

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) je najznačajniji štetnik kukuruza, te je bitno znati kako se nositi s tim štetnikom, odnosno kako ga suzbiti.

Predsjetvena priprema tla i sjetva kukuruza

Predsjetvena priprema tla i sjetva kukuruza

Nastavlja se razdoblje razmjerno toplog vremena, bez oborina, te je potrebno čim prije započeti sa zatvaranjem zimske brazde i pripremom tla za sjetvu kukuruza. Prva operacija s kojom se kreće je dopunska obrada ili predsjetvena priprema tla.

Priprema tla i sjetva šećerne repe

Priprema tla i sjetva šećerne repe

Mala količina oborina i iznadprosječne temperature, koje su obilježile ovu zimu, ograničile su količinu vode koja se tijekom zimskog perioda trebala akumulirati u tlu. Kako bi se spriječilo dodatno isparavanje akumulirane vode potrebno je početkom proljeća, čim to vremenski uvjeti dopuste, početi sa zatvaranjem zimske brazde te pripremom tla za sjetvu šećerne repe.

Prihrana ozimih žitarica

Prihrana ozimih žitarica

Prihrana ozimih kultura vrlo je bitna agrotehnička mjera za sve strne žitarice. Zbog velikih količina padalina tijekom zime dolazi do ispiranja zemljišta, a uslijed toga usjevi oskudijevaju s hranom, posebno sa dušikom.

Repina nematoda (Heterodera schachtii)

Repina nematoda (Heterodera schachtii)

Na proizvodnju šećerne repe utječe veliki broj čimbenika kao što su: agrotehničke mjere, sklop i raspored biljaka, sorte, te čimbenici na koje ne možemo utjecati (vremenske prilike, trajanje vegetacije, itd.).

Gnojidba, njega i prihrana uljane repice

Gnojidba, njega i prihrana uljane repice

Uljana repica prodire duboko u tlo, te je osjetljiva na plitko obrađenu mekotu ili na plitki tvrđi i nepropusni sloj. Korijen uljane repice zahtijeva više kisika od korijena žitarica, stoga tla na kojima se voda zadržava i kraće vrijeme tijekom kišnih razdoblja, ne odgovaraju njenom uzgoju.

Drenaža u Podravini

Drenaža u Podravini

O drenaži u poljoprivredi kao zahvatu posljednjih godina vrlo malo se govori i piše kao što je rijetki poljoprivrednici i provode na svojim poljoprivrednim površinama.

Štete od viline kosice na lucerni

Štete od viline kosice na lucerni

Vilina kosica (Cuscuta spp.) je parazit različitih biljnih vrsta, najčešće parazitira na lucerni, djetelini, krumpiru, šećernoj repi, povrtnim kulturama i mnogim korovima.

Sovice pozemljuše na kukuruzu

Sovice pozemljuše na kukuruzu

Toplo proljeće u ovoj godini pogodovalo je pojavi štetnika na kukuruzu. Na nekim parcelama bilo je šteta od buhača i od pipa no kukuruz te napade najčešće prebrodi bez većih štete, osobito ako ima povoljne uvjete za rast i razvoj.

Žuta hrđa opet prijeti pšenoraži

Žuta hrđa opet prijeti pšenoraži

Praćenjem bolesti na žitaricama primijećena je pojava žute hrđe (Puccinia striiformis) na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Posljednjih nekoliko godina pojava žute hrđe javlja se prije na pšenoraži nego na pšenici, što je zabilježeno i ove godine.

Žuti usjevi ozimog ječma

Žuti usjevi ozimog ječma

Sjetva ozimih žitarica i uljane repice prošle je jeseni uglavnom obavljena u optimalnim rokovima sjetve.

Rezultati žetve proizvodnog pokusa hibrida kukuruza u Međimurju

Rezultati žetve proizvodnog pokusa hibrida kukuruza u Međimurju

Vremenske prilike u vegetacijskoj sezoni proizvodnje kukuruza ove godine uvelike su se razlikovale diljem Republike Hrvatske. Pomanjkanje oborina, ovisno o lokalitetu, u kombinaciji s visokim temperaturama uzrokovalo je naročito na lakim, propusnim tlima smanjenje prinosa hibrida kukuruza.

Zaštita ozimih žitarica od korova

Zaštita ozimih žitarica od korova

Optimalni su rokovi za sjetvu ozimih žitarica. U sjetvi se treba pridržavati dobre poljoprivredne prakse. Potrebno je osigurati sjetvu čistog sjemena, plodored, pravovremenu i kvalitetnu obradu tla sa optimalnom gustoćom sklopa i uravnoteženom gnojidbom.

Odluke pred sjetvu pšenice

Odluke pred sjetvu pšenice

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH naša najvažnija krušarica u posljednjih trinaest godina u prosjeku se uzgaja na 168.029 ha s prosječnim prinosom od 4,89 t/ha.

Crvenoglavi repičin buhač <i>(Psylliodes chrysocephala </i>L.)

Crvenoglavi repičin buhač (Psylliodes chrysocephala L.)

U jesenskom periodu na uljanoj repici najčešći su štetnici: kupusni buhači (Phyllotreta nemorum L., P. atra F., P. nigripes F., Ph. undulata Kuts.), crvenoglavi repičin buhač (Psylliodes chrysocephala L.), a moguća je i pojava repičine ose listarice (Athalia rose).

Pripreme za jesensku sjetvu žitarica

Pripreme za jesensku sjetvu žitarica

Pred ratarima je novi ciklus uzgoja ozimih ratarskih kultura; ozimog pivarskog i stočnog ječma, ozime pšenice i ozime zobi. Cilj svake proizvodnje pa tako i u poljoprivredi je zarada, a da bi zaradili potrebno je znati, da bi znali potrebno je učiti.

Zelenom gnojidbom - nadomjestiti odvoženje biljne mase sa oranica

Zelenom gnojidbom - nadomjestiti odvoženje biljne mase sa oranica

Uvjet za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju je zemljište - tlo. Danas se naravno može proizvoditi i na raznim podlogama, supstratima - ali da li ti proizvodi imaju „isti okus“i kvalitetu kao oni uzgojeni na zemlji ostavljam vam da sami prosudite.

Što treba znati pri planiranju plodoreda

Što treba znati pri planiranju plodoreda

Čuvanje plodnosti tla na oranicama ostvaruje se dobrim gospodarenjem na gospodarstvu, a pri tome se veliki značaj pridaje dobrom planiranju plodoreda, posebno u ekološkoj proizvodnji.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr