Štete od viline kosice na lucerni

Štete od viline kosice na lucerni

Vilina kosica (Cuscuta spp.) je parazit različitih biljnih vrsta, najčešće parazitira na lucerni, djetelini, krumpiru, šećernoj repi, povrtnim kulturama i mnogim korovima.

Nema korijen ni list, ne vrši fotosintezu, pa koristi hranu svog domaćina parazitirajući na njemu. Tankim nitima se ispreplete oko domaćina i sisaljkama (haustorijima) prodire u provodne snopove i koristi asimilate biljke.

        

 Slika 1. Početak parazitacije na lucerni (foto: Ceranić M.)

        

 Slika 2.  Širenje viline kosice po biljci (foto: Ceranić M.)

Slika 3. Širenje viline kosice po usjevu lucerne (foto: Ceranić M.)

           Sjeme viline kosice je sivkasto-crno, sitno. Proklije samo ako se nalazi u plitkom sloju tla, a za klijanje je potrebna vlaga.  U nepovoljnim vremenskim uvjetima zadržava klijavost 10-20 godina. Klijanac koristi rezerve iz sjemena, može narasti 2,5-7 cm. Kad pronađe domaćina obavija se oko njega i počinje parazitaciju. Stabljika je veoma tanka crvene boje Širi se na okolne biljke i može pokriti površinu od 3 m². Tijekom ljeta cvijeta (bjelkasti, žućkasti, krem ili crvenkasti cvjetovi). Cvjetovi su dvospolni ugodnog mirisa , pa su primamljivi pčelama zbog nektara i peluda. Svježa biljka nije preporučljiva za ispašu stoke. U kasnu jesen donosi plod (tobolac) svaki sa 3-4 sjemenke. Jedna biljka može proizvesti do 15000 sjemenki, najčešće oko 2000.

 Slika 4. Vilina kosica u cvatnji (foto: Ceranić M.)

Mjere suzbijanja

           Vilina kosica predstavlja veliki problem, jer se vrlo brzo širi, parazitira na različitim biljnim vrstama i  parazitacijom pokriva veliku površinu, a osim sjemenom razmnožava se i vegetativno, te ju je kad se pojavi vrlo teško iskorijeniti. Suzbijanje se provodi kombinacijom nekemijskih i kemijskih mjera:   

- duboko oranje čime sjeme viline kosice dolazi u dublje slojeve tla i ne može pronaći biljku domaćina

- sjetva kultura u plodoredu koji nisu domaćini viline kosice (žitarice, kukuruz)

- sjetva certificiranog sjemena lucerne

- kasnija sjetva biljaka kada se stvaraju nepovoljni uvjeti za nicanje viline kosice (nedostatak vlage)

- košnja i  sprečavanje osjemenjivanja viline kosice na uvratinama, međama, kanalima, pristupnim putevima..

- primjena herbicida

Kemijsko suzbijanje viline kosice

KERB 50 W (propizamid)

- primjenjuje se u količini od 4-5 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha

- primjenjuje se u rano proljeće (nakon prve kosidbe) kad vilina kosica počinje nicati

- suzbijanje je učinkovitije ako nakon prskanja padne kiša

- sredstvo se smije primijeniti samo jednom godišnje na istoj površini

REGLON 200 SL, QUAD-GLOB 200 SL (dikvat)

 - primjenjuje se u količini 2 - 2,5 l/ha (200 -250 ml/1000 m2) uz utrošak vode 300 - 500 l/ha (30 - 50 l vode/1000 m2)

- potrebno je tretirati samo ograničeno napadnuto područje uz ostavljanje zaštitne zone oko tretiranog područja

- ako je napadnuto područje prošireno, potrebno je tretirati nakon košnje

COSMIC (glifosat)

 - primjenjuje se u količini 0,5 - 0,7 l/ha, uz utrošak vode od 150 - 250 l vode/ha (15 - 25 l/1000 m2).

 - vrijeme primjene 5 do 7 dana nakon košnje.

 - maksimalno 2 tretiranja godišnje uz najmanje 60 dana razmaka između tretiranja

Samo kombinacijom svih navedenih mjera može se uspješno riješiti problem s ovim parazitom.
 

dr.sc. Mirna Ceranić

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr