Ratari na pojedinim lokacijama mogu očekivati smanjen prinos uslijed mraza

Ratari na pojedinim lokacijama mogu očekivati smanjen prinos uslijed mraza

Nakon više od dva tjedna od pojave mraza, na ratarskim usjevima koji su se u to vrijeme nalazili u generativnoj fazi mogu se uočiti posljedice negativnih temperatura koje će se odraziti na prinos.

Najveća oštećenja uočavaju se na klasovima ozimog ječma kroz povećani sterilitet u klasu, ali i propadanje čitavog klasa. Oštećenja se uočavaju i na ranim sortama pšenice. Klas pšenice je djelomično ili u potpunosti pobijelio (taj dio klasa ostaje sterilan), a na pojedinim sortama vidljivo je oštećenje lista zastavičara (vršni list). Na ranijim sortama pšenice vidljivo oštećenje klasa uzrokovano niskim temperaturama mnogi poljoprivrednici poistovjećuju s paleži klasa.

Različita oštećenja klasa - sterilni klas - uzrokovano niskim temperaturama u genetarivnoj fazi - fotografija Tatjana Međimurec

Prvi vidljivi simptomi na oštećenim usjevima ozimog ječma jesu promjena boja osja u bijelu, a ovih se dana već jasno mogu uočiti sterilni dijelovi klasa. Stupanj oštećenja ovisi o fazi razvoja usjeva u kojoj se usjev nalazio tijekom noći 25./26. travnja, a osim toga, razina oštećenja će ovisiti i o broju sati negativnih temperatura kojima su bile izloženi zasijane kulture.

Klasovi pšenice-oštećenja od mraza - fotografija Tatjana Međimurec

Osje i klas ječma - promjena boje-uslijed mraza - fotografija Tatjana Međimurec

Na potpuno izmrzlim usjevima ozimog ječma ne može se očekivati urod zrna. Ukoliko se biljna masa (stabljika, list i klas) želi koristiti kao hrana za stoku, obavezno treba voditi računa o ograničenjima navedenim u uputama za primijenjena sredstva za zaštitu bilja ukoliko je u takvom, od mraza uništenom usjevu korišten herbicid, fungicid i/ili insekticid. Ovisno o primijenjenom sredstvu za zaštitu bilja, pojedini izmrzli usjevi moći će se samo usitniti i unijeti u tlo kao „zelena gnojidba“. Odabir poljoprivredne vrste za narednu sjetvu također treba prilagoditi navedenim ograničenjima primijenjenih sredstava za zaštitu bilja.

Vidljiv sterilni dio klasa ječma i formirana zrna - fotografija Tatjana Međimurec

Zdravstveno stanje usjeva ozime pšenice i ječma nije zadovoljavajuće. Vremenske su prilike ovog proljeća pogodovale razvoju žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na introduciranim sortama pšenice dok na sortama ozime pšenice domaćih selekcija prevladava smeđa pjegavost lista (Septoria tritici). Tijekom obilaska površina zasijanih strnim žitaricama ovih je dana na pojedinim parcelama pšenice primijećen  jak napad žute hrđe (Puccinia striiformis f.sp. tritici). Još tijekom prošlog tjedna na tim su se parcelama uočavala samo „žarišta“. Savjetujemo proizvođačima da dobro pregledaju svoju pšenicu, prate pojavu klasa, početak cvatnje, te obave zaštitu fungicidima protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja! Ratari, pažljivo obiđite svoje usjeve!

Bolest lista na introduciranoj sorti pšenice-fotografija Suzana Pajić

Bolest lista-introducirana sorta pšenice-fotografija Suzana Pajić

Žarište žute hrđe - fotografija Tatjana Međimurec

Usjev pšenice- zaraza žutom hrđom - fotografija Tatjana Međimurec

Pojavu biljnih bolesti i štetnika prate agronomi na terenu, a redovite preporuke kolega stručnjaka za zaštitu bilja o njihovom suzbijanju nalaze se u rubrici Preporuke.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
mr. sc. Tatjana Međimurec

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr