SAVJETI

Velike štete od mraza u Karlovačkoj županiji

Velike štete od mraza u Karlovačkoj županiji

Uslijed niskih temperatura koje su se u noći s 25. na 26. 4. kretale oko -2 ⁰C, a na pojedinim lokalitetima i do -4 ⁰C, zabilježene su velike štete od mraza na voćnim vrstama.

Šaroliki ratarski usjevi

Šaroliki ratarski usjevi

Obilaskom terena tijekom prvih dana travnja mjeseca, najzelenijeg mjeseca na oranicama, uočavaju se velike razlike u kondiciji, razvojnoj fazi kao i u zdravstvenom stanju ozimih strnih žitarica.

Ispitivanje klijavosti sjemena povrća

Ispitivanje klijavosti sjemena povrća

Vrijeme je pripreme za sjetvu sjemena za vanjsku proizvodnju povrća, iz presadnica. Optimalni rok za sjetvu sjemena povrća je do kraja ožujka, a u slučaju da su vremenski uvjeti nepovoljni, sijati se može i početkom travnja.

Pomlađivanje bukovih sastojina

Pomlađivanje bukovih sastojina

Budući da šumoposjednici često posijeku bukove sastojine čistim sječama, a onda od Savjetodavne službe traže propisivanje radova, sadnju sadnica, te financiranje tih radova iz fonda OKFŠ-a za tako posječene površine, potrebno je ukratko objasniti način na koji se pomlađuju bukove sastojine.

Sakupljanje zaštićenih proljetnica

Sakupljanje zaštićenih proljetnica

Svake godine, pojavom prvih zraka sunca u rano proljeće, razveseli nas vidjeti poneki cvijet „ušuškan“ između snježnog pokrivača ili prošlogodišnjeg lišća.

Mikorize šumskog drveća

Mikorize šumskog drveća

Za mene, a usudim se ustvrditi i za priličnu količinu drugih ljudi, gljive predstavljaju nešto što se direktno povezuje sa šumom.

Smolasti rak borova <i>(Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)</i>

Smolasti rak borova (Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)

Karantenski štetni organizmi u šumarstvu zajednički je naziv za sve alohtone organizme (štetočinje) potencijalno štetne za šume i šumarstvo određene države koji još uvijek nisu pronađeni unutar njenih granica, ali postoji velika opasnost da uđu ili su prisutni na manjim područjima te se njihovo širenje nastoji zaustaviti prihvatljivim mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja.

Preporuka proizvođačima uljane repice

Preporuka proizvođačima uljane repice

Proizvođači uljane repice jesenas su imali vrlo povoljne uvjete za sjetvu; količine oborina koje obično predstavljaju problem u periodu jesenske pripreme, sjetve i nicanja usjeva nisu izostale, naprotiv, omogućile su brzo i ujednačeno nicanje, problemi sa štetama od puževa su izostali, povoljne temperature u jesenskom uzrastu omogućile su optimalan razvoj lisne rozete i iznimno razvijen hipokotil.

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drveta zapravo mogu biti vrlo relativan pojam. Drveće sasvim neometano raste sa svim svojim svojstvima kakva god ona bila.

Potkornjaci

Potkornjaci

Potkornjaci (Scolitidae) su tipični štetnici drva jer provode život pod korom ili u samom drvu. To su kornjaši dimenzija 1-8 mm, valjkastog, okruglastog ili jajolikog tijela, crne ili smeđe boje. Ličinke su bijele s tamnom glavom i nemaju noge.

Loša klijavost sjemena paprike

Loša klijavost sjemena paprike

Problem loše energije klijanja je sve prisutniji u početnom uzgoju povrća. Uz ukupnu klijavost, energija klijanja sjemena je važan pokazatelj sjemenske kvalitete. To je sposobnost sjemena da brzo i ujednačeno klije i niče. Ovisi o vrsti i starosti sjemena, o uvjetima skladištenja i o uvjetima pri klijanju.

Sitni glodavci štetnici ili korisni dijelovi šumskih ekosustava?

Sitni glodavci štetnici ili korisni dijelovi šumskih ekosustava?

U šumskim ekosustavima sitni glodavci imaju vrlo kompleksnu ulogu. S jedne strane su vrlo bitni u održavanju biološke raznolikosti i ravnoteže dok s druge strane uzrokuju oštećenja na mladim biljkama i šumskom sjemenu te se zbog toga svrstavaju u grupu štetne faune.

Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala crnog jasena <i>(Fraxinus ornus)</i>

Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala crnog jasena (Fraxinus ornus)

Crni jasen je južnoeuropska vrsta rasprostranjena od južne Francuske do male Azije, a u Hrvatskoj u kopnenom i sredozemnom području. S hrastom crnikom formira klimatogenu zajednicu Fraxinus orni - Quercetum ilicis H-ić., primorske termofilne šume i šikare hrasta medunca te termofilne šume kopnenog dijela Hrvatske.

Proizvodnja šljive u Republici Hrvatskoj

Proizvodnja šljive u Republici Hrvatskoj

Šljiva, jedna od isplativijih voćarskih kultura, dosta je kod nas zapostavljena u intenzivnom uzgoju te je više prisutna u ekstenzivnim voćnjacima.

Adventski vjenčić za ptice

Adventski vjenčić za ptice

U vrijeme zime, poljoprivredni proizvođači a posebice ekološki brinu o životinjama. U okviru tih aktivnosti je i zaštita ptica, koje se tijekom godine hrane ličinkama štetnih kukaca i sjemenkama dok zimi oskudijevaju u hrani.

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr