Savjetovanje poljoprivrednika i šumposjednika - Uvod

U sklopu mjere M02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ uveden je nov način komuniciranja s korisnicima, tj. Katalog savjetničkih paketa. Na taj način Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva na jednom mjestu, kroz 8 savjetničkih paketa, nudi mogućnosti savjetovanja, ovisno o vrsti proizvodnje te ciljevima koji se u proizvodnji žele postići. Time se korisnik stavlja u središe rada i uključuje u sam proces savjetovanja. Odabirom određenog savjetodavnog paketa korisnici će točno znati što mogu očekivati od savjetovanja i koju uslugu trebaju dobiti. I sami savjetnici imat će na ovaj način mogućnost koristiti se unaprijed definiranim konceptom savjetovanja, što olakšava provedbu i ujednačava savjetodavni rad u cijeloj Upravi.

Oba procesa savjetovanja prate se kroz informatički sustav SEMIS. Tako će se istovremeno pratiti rad savjetnika i stanje proizvodnje te razvoj gospodarstava obuhvaćenih savjetodavnim radom. Podaci o savjetodavnom radu pohranjuju se u „Kartici gospodarstva“ ili kartici „Šumoposjednici“, koje postaju središnje mjesto praćenja najvažnijih pokazatelja savjetodavnog rada. Uz to one su vrijedan izvor podataka za savjetnika koji će na taj način moći preciznije pratiti slijed prethodnih posjeta i planirati buduće savjetodavne aktivnosti. U tom smislu one služe i kao savjetodavni alat.

Sufinanciranje rada Uprave teći će kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), a tome će se postupno dodavati i drugi izvori financiranja, kao što su projektne suradnje. Na taj će način, unatoč smanjenju sredstava iz državnog proračuna, usluge Uprave za sve poljoprivrednike i šumoposjednike i dalje ostati besplatne.

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr