Uređaji za primjenu pesticida - Popis ispitnih stanica

Jedinstveni broj

Naziv stanice

Adresa

Kontakt

001, 004

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Tel: 031/554-948
Fax: 031/207-017
E-mail:e-mail: dbanaj@pfos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/

002, 003, 005

Agro elektronika d.o.o.

Ul. Eugena Kvaternika 8, 31220 Višnjevac

Tel: 031/352-303; 098/523-805
Fax: 031/352-303
E-mail:e-mail: mario.grepo@gmail.com
web: ww.agro-elektronika.hr

007

Fito promet d.o.o.

Mošćenička 15, 10000 Zagreb

Tel: 01/483-57-33; 098/208-474
Fax: 01/483-57-34
E-mail: info@fitopromet.hr
web: www.fitopromet.hr

008

Agro-lab d.o.o.

Krste Frankopana 9/A, 32221 Nuštar

Tel: 098/561-599
Fax: 032/388-812
E-mail: agro.laboratorij@gmail.com
web: www.agro-lab.hr

009, 010

Terra projekti d.o.o.

Žumberačka 22,

31000 Osijek

Tel: 098/929-70-67
Fax: 031/300-269
E-mail: info@terra-projekti.hr
web: www.terra-projekti.hr

012

Biljna mehanika j.d.o.o.

Vučetinec 164A, 40311 Lopatinec

Tel: 099/489-5115
E-mail: biljna.mehanika@gmail.com
web: www.biljnamehanika.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr