Primjenjena istraživanja - Završna izvješća 2000.

Bernard Kozina - Kontrola fitoplazme vinove loze u RH

Danijela Hartl - Staklenička proizvodnja sadnica gerbera uzgojenih in vitro

Dragutin Petošić - Valorizacija poljoprivrede u županiji Brodsko-posavskoj

Dražen Oraić - Unapređenje školjaka na OPG

Georg Drezner - Durum pšenica na OPG

Ines Vršek - Uzgoj ukrasnog bilja u zaštićenim prostorima

Ivan Katavić - Modeli malih farmi za kaveski uzgoj morske ribe

Jasminka Igrc-Barčić - Integrirana zaštita krumpira na OPG

Josip Kraljičković - Stvaranje županijske marke vina

Lovre Bućan - Unaprijeđenje proizvodnje artičoke

Mario Staver - Muškat ruža porečki - vino kao autohtoni proizvod Istre

Milan Poljak - Održivo gospodarenje hranjivima u uzgoju krumpira

Mirza Hadžiosmanović - Zdravstvena ispravnost i kakvoća autohtonih animalnih namirnica

Nikola Kezić - Selekcija pčela tolerantnih na varoozu

Pavo Caput - Stočarstvo dubrovačkog kraja u funkciji agroturizma

Robert Zimmer - Integriranim agregatom u proizvodnju žitarica i okopavina

Siniša Srečec - Razvoj proizvodnje hmelja u RH

Sonja Kačić - Integrirana zaštita masline U Splitsko-dalmatinskoj županiji

Sulejman  Redžepović - Selekcija autohtonih kvasaca hrvatskih vinogorja

Tomislav Balenović - Kako umanjiti gubitke prasadi u pre i postnatalnom periodu

Tomislav Ćosić - Utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitetu jabuka u RH

Velimir Sušić - Ekonomičnost ovčarstva na OPG

Zdravko Janicki - Uzgoj zeca u OPG

Zlatko Janječić - Slobodan uzgoj peradi na OPG

Zvonimir Ostojić - Mogućnosti primjene smanjenih količina herbicida

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr