Primjenjena istraživanja - Završna izvješća 2001.

Aldo Milotić - Zaštita istarskih rakija kao tipičnih proizvoda

Alen Slavica - Uzgoj morskih rakova u malim farmama

Ana Pospišil - Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva

Andrija Kristek - Utjecaj humizacije, kalcizacije i herbicida na šećernu repu

Biserka Homen - Utjecaj hranidbe na kozarsku proizvodnju

Boris Varga - Vrednovanje sustava ratarske proizvodnje u Posavini

Boro Mioč - Proizvodnja i kakvoća ovčjeg mlijeka na otoku Cresu

Božena Barić - Integrirana proizvodnja breskve

Damir Kovačić - Modeli izravne prodaje seljačkih proizvoda

Darko Grbeša - Tekuća sirutka u tovu svinja na OPG

Davor Romić - Ekološki problemi i ekonomski učinci navodnjavanja zaslanjenom vodom

Dean Ban - Vrednovanje različitih sustava proizvodnje povrća

Đuro Banaj - Unapređenje tehnike aplikacije pesticida

Đuro Senčić - Aspekti popravljanja mesnatosti svinja na OPG

Edita Štefanić - Uvođenje i proizvodnja buhača za svjetsko tržište

Ivan Jurić - Kakvoća uzgoja teladi i junadi i korištenje zemljišta

Ivan Šimunić - Ekološki prihvatljiv uzgoj povrća u uvjetima natapanja

Josip Leto - Vrednovanje sustava proizvodnje krme na travnjacima

Ljerka Oštrec - Novi modeli suzbijanja štetnih puževa u povrćarstvu

Marija Đikić - Moderni genotipovi svinja u očuvanju turopoljske pasmine

Marija Ivezić - Tolerantnost hibrida kukuruza na kukuruznu zlaticu

Marija Uremović - Očuvanje crne slavonske pasmine svinja u prirodnim uvjetima

Mario Matković - Primjena embriotransfera u rasplođivanju goveda

Mihaela Britvec - Vegetacija pašnjaka  - čimbenik stočarske proizvodnje

Milan Maceljski - Zaštita kukuruza od kukuruzne zlatice uz minimalni input

Miroslav Tratnik - Modeliranje i optimizacija mreže hladnjača za voće i povrće pri OPG

Pavo Caput - Sustav proizvodnje i prerade mlijeka u Dubrovačkom kraju

Roman Safner - Prerada ribe na obiteljskim ribnjačarskim gospodarstvima

Slavko Perica - Navodnjavanje masline zaslanjenom vodom izvješće

Snježana Bolaric - Djetelinsko-travne smjese u makropokusima

Stanka Herjavec - Otkiseljavanje vina autohtonih i udomaćenih kultivara

Stjepan Galović - Priprema prirodne domaće šljivovice za tržište

Stjepan Husnjak - Primjena informacijskog sustava u razvoju poljoprivrede

Tajana Krička - Agrarni model proizvodnje biodizelskog goriva

Tito Žimbrek - Integralni razvoj seoskog područja od posebne državne skrbi

Tomislav Jemrić - Utjecaj tretmana toplinom na čuvanje mandarinke unshiu

Vladimir Vukadinovic - Ekspertni sustav za racionalizaciju gnojidbe

Zdravko Petrinec i Zvonko Stojević - Modeli zajedničkog uzgoja patka - riba

Zoran Grgić - Gospodarenje poljoprivrrednih sustava održive poljoprivrede u okolici Lonjskog polja

Željko Bukvić - Iskorištavanje sporednih proizvoda za proizvodnju bioplina

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr