Primjenjena istraživanja - Završna izvješća 2003.

Josip Borošić - Stvaranje županijskog proizvoda od povrća - kiselo zelje

Andrija Kristek - Rodnost kultivara šećerne repe u zavisnosti od osobine tla

Ante  Kolega - Marketing plave ribe iz hrvatskog Jadrana

Boris Duralija - Uzgoj jagode u hidroponima

Damir Kovačić - Hrvatsko tržište vina i izvoz vina iz RH

Dean Ban - Razvoj tehnologije uzgoja lubenica u Mediteranu

Dragan  Bubalo - Botaničko porijeklo i kakvoća mediteranskih medova

Dražen Oraić - Unapređenje uzgoja i prevencija onečišćenja školjaka

Dubravka Samardžija - Utvrđivanje stupnja zrelosti autohtonih ovčjih sireva

Đani Benčić - Gospodarska svojstva tipova autohtonih sorti maslina

Gordana Kralik - Ekološka proizvodnja svinja na OG

Ivan Jurić - Ekološki prihvatljiva uporaba gnojovke u ratarstvu

Jasminka Butorac - Obnova proizvodnje lana i proizvoda od lana

Jasminka Igrc-Barčić - Ekološki prihvatljiva zaštita rajčice od štetnika

Jasminka Karoglan Kontic - Model revitalizacije autohtonih sorata vinove loze

Jasna Pintar - Male mješaone hrane u poboljšanju proizvoda svinja

Josip Kos - Ekopatologija hromosti mlječnih krava

Josip Kraljičković - Stvaranje samoborske salame kao županijske robne marke

Marija Romić - Pogodnost tala za ekološku hortikulturnu proizvodnju

Marina Vranić (Pavlak) - Uspostava sustava analize krme NIR spektroskopijom

Mario Njavro - Management rizika i osiguranje u poljoprivredi

Mihaela Britvec - Gospodarenje prirodnim pašnjacima jadranskog područja

Milan Mesić - Korekcija suvišne kiselosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Milan Poljak - Održiv uzgoj krumpira i unapređenje kvalitete

Milena Kovač - Uvođenje BLUP metode u svinjogojstvo Hrvatske

Miroslav Tratnik - Gospodarsko-tehnološka valorizacija konkurentnosti tehnologija u proizvodnji jagoda

Nikola Mirošević - Vinogradarski rasadnik u funkciji otočnog razvoja

Ramona Franić - Učinak modela poticanja poljoprivredne proizvodnje

Sanja Sikora - Simbiozna fiksacija dušika i ekološka proizvodnja soje

Smiljana Goreta - Ekološki prihvatljivi sustavi proizvodnje povrća na kršu

Sonja Kačić - Ekološka proizvodnja u maslinarstvu srednje Dalmacije

Stanka Herjavec - Proizvodnja vina na kvascu u barik bačvicama

Stjepan Husnjak - Održivo korištenje tla na obiteljskim gospodarstvima

Stjepan Mužic - Uzgoj i tov pataka na OPG

Stjepan Sito - Tehnika uzgoja i ubiranja jagodastog voća

Sulejman Redzepovic - Mikorizna gnojiva u rasadničarskoj proizvodnji

Tatjana Jelen - Izbor sustava svinjogojske proizvodnje na OG

Tihomir Miličević - Integrirana zaštita jagode u različitim tipovima uzgoja

Tomislav Ćosić -Utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitetu jabuka u RH

Vlado Kovačević - Analiza tla i pokusi u funkciji preporuka za gnojidbu

Zlata Milaković - Krmne leguminoze visoke kakvoće u sustavu eko-stočarstva

Zvonko Stojević, Zdravko Petrinec - Integrirani uzgoj u akvakulturi

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr