Primjenjena istraživanja - Završna izvješća 2008.

Antun Petričević - Kakvoća svinjskih trupova u funkciji povećanja konkurentnosti svinjogojstva

Dinka Grubišić - Suzbijanje puževa u povrću primjenom parazitskih nematoda

Ekert Kabalin - Dalmatinska tuka - fenotipske odlike i ekološke odrednice areala

Ivan Kolak- Regionalizacija proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja u RH

Tajana Krička - Potencijal proizvodnje energije iz biljnih ostataka u poljoprivredi i šumarstvu

Zlatko Čmelik-Regionalizacija voćarske proizvodnje u RH
 
Antun Kostelić - Zaštita zdravlja mlječnih ovaca i koza u ekološkim uzgojima

Bojan Stipešević - Postrni usjevi za hranu i bio-energiju

Danijel Jug - Reducirana obrada tla u uzgoju ratarskih kultura

Dubravko Maćešić - Ekološki uzgoj krmnih kultura za mliječne farme

Ivančica Strunjak Perović - Zaštita proizvodnje malostonske kamenice dokazivanjem autohtonosti

Ivanka Žutić - Uvođenje autohtone ljekovite biljke Arnica Montana u poljoprivrednu proizvodnju

Milan Poljak - Primjena novih metoda gospodarenja dušikom u uzgoju krumpira na OPG

Nada Parađiković - Primjena novih tehnologija uzgoja paprike u plastenicima

Neven Voca - Proizvodnja toplinske energije iz vinske komine

Tihomir Florijančić - Farmski uzgoj divljači na OPG u funkciji ruralnog razvoja

Zdravko Matotan - Unapređenje proizvodnje povrća korištenjem kalemljenih presadnica

Zlatko Puškadija - Ispitivanje uzroka i posljedica nemedenja suncokreta

Zoran Luković - Procjena uzgojnih vrijednosti svinja na obiteljskim gospodarstvima

Zvonko Antunović - Mogućnosti poboljšanja proizvodnosti ovaca u ekološkom uzgoju

Jasenka Ćosić - Proizvodnja kukuruza šećerca i konkurentnost OPG-a

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr