Primjenjena istraživanja - Završna izvješća 2011.

prof.dr.sc Stanka Herjavec - Primjena suvremenih tehnologija u proizvodnji vina Frankovka

- Završno izvješće
- prezentacija


doc.dr.sc. Zoran Luković - Primjena ultrazvuka u uzgoju svinja na obiteljskim gospodoarstvima

- Završno izvješće
- prezentacija


prof.dr.sc. Zvonko Antunović - Modeliranje hranidbenog statusa koza u ekološkoj proizvodnji

- Završno izvješće
- prezentacija


prof.dr.sc. Goran Kušec - Unapređenje i standardizacija kvalitete kulena u OPG-ima Baranje

- Završno izvješće
- prezentacija


dr.sc. Katja Žanić-Napredne tehnologije uzgoja i zaštite povrća - prinos, kakvoća i brojnost štetnika

- Završno izvješće
- prezentacija


prof.dr.sc. Krešimir Bošnjak-Primjena novih tehnologija proizvodnje voluminozne krme u cilju povećanja konkurentnosti obiteljskih mliječnih farmi

- Završno izvješće
- prezentacija


prof.dr.sc. Željko Budinščak - Učinkovitost primjene biološkog insekticida na osnovi Cydia pomonela granulovirus (CpGV) u sustavu integrirane zaštite

- Završno izvješće
- prezentacija

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr