Primjenjena istraživanja - Završna izvješća 2012.

 

prof.dr.sc. Maja Popović - Modulacija imunosti zdravlja kao alternativa antibioticima u uzgoju konzumnih životinja

- Završno izvješće
- prezentacija 

doc.dr.sc. Antun Kostelić - Utjecaj artritisa encefalitisa koza na konkurentnost proizvodnje kozjeg mlijeka

- Završno izvješće
- prezentacija 

doc.dr.sc. Krešimir Salajpal - Utjecaj suše na proizvodnost i zdravlje mliječnih krava

- Završno izvješće
- prezentacija 

prof.dr.sc. Zoran Grgić - Unaprjeđenje dohotka pčelara Gacke biotehničkom zaštitom i proizvodnjom meda gorske livade

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Sandra Voća - Suvremene tehnologije sušenja šljive uz uštedu energije

- Završno izvješće
- prezentacija 

dr.sc. Gvozden Dumičić - Konkurentnost jadranskih autohtonih češnjaka - kvaliteta i povećanje proizvodnje

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Jasmina Havranek - Kontrola kvalitete sireva na tržištu u cilju povećanja konkurentnosti

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Bojan Stipešević  - Sustavi uzgoja munga i kameline u različitim vremenskim uvjetima

- Završno izvješće
- prezentacija

doc.dr.sc. Gabrijel Ondrašek - Implementacija najsuvremenijih sustava navodnjavanja na području Zagrebačke županije

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Zlatko Janječić - Reprodukcija i uzgoj zagorskih purana na OPG

- Završno izvješće
- prezentacija

prof.dr.sc. Tajana Krička - Uvođenje trave Mischantus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u

- Završno izvješće
- prezentacija  

dr.sc. Rozelinda Čož-Rakovac - Unapređenje proizvodnje ribe primjenom probiotika u funkciji povećanja konkurentnosti

- Završno izvješće
- prezentacija  

dr.sc. Vladimir Margeta - Primjena molekularne genetike u poboljšanju uzgoja crne slavonske svinje

- Završno izvješće
- prezentacija

prof.dr.sc. Pero Mijić - Mikroklimatski utjecaji na količinu i sastav mlijeka krava

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Danijel Jug - Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Goran Klobučar - Optimiziranje ubrzanog uzgoja ličinki riječnog raka Astacus astacus

- završno izvješće
- prezentacija  

doc.dr.sc. Brigita Popović - Precizna gnojidba kao osnova racionalizacije poljoprivredne proizvodnje

- Završno izvješće
- prezentacija 

prof.dr. Sonja Marić  - Adaptabilnost hrvatskog sortimenta pšenice u uvjetima klimatskih promjena

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Zlatko Čmelik - Suvremene tehnologije uzgoja trešnje

- Završno izvješće
- prezentacija  

dr.sc. Darko Velić, izv. prof. - Razvoj i standardizacija proizvodnje ekoloških kupinovih vina

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Ante Ivanković - Razvoj modela proizvodnje mlijeka izvornih pasmina kopitara

- Završno izvješće
- prezentacija  

dr.sc. Dean Konjević - Prehrambene i zdravstvene mjere u uzgoju jelena kao čimbenik konkurentnosti

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik - Inovativnom tehnologijom do konkurentne proizvodnje konzumnih jaja

- Završno izvješće
- prezentacija  

dr.sc. Antonela Kozina - Integrirana zaštita od žičnjaka u uvjetima klimatskih promjena i novih spoznaja

- Završno izvješće
- prezentacija 

prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak - Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristup suzbijanju

- Završno izvješće
- prezentacija  

dr.sc. Mato Drenjančević - Unaprjeđivanje proizvodnje aronije

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Tomislav Jemrić - Jabučna vina kao čimbenik povećanja konkurentnosti proizvodnje jabuke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Davor Kralik - Alternativne sirovine u proizvodnji energije i poboljšanje procesa metanogeneze

- Završno izvješće
- prezentacija  

dr.sc. Marin Krapac  - Agronomsko i ekonomsko vrednovanje konsocijacije maslina - dalmatinski buhač

- Završno izvješće
- prezentacija 

prof.dr.sc. Nada Parađiković - Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvoza

- Završno izvješće
- prezentacija  

prof.dr.sc. Sanja Sikora - Mikrobna biotehnologija u funkciji povećanja konkurentnosti proizvodnje graha

- Završno izvješće
- prezentacija  

doc.dr.sc. Nikica Prvanović Babić - Upravljanje reprodukcijom u svrhu poboljšanja plodnosti i očuvanja zdravlja istarskih magaraca

- Završno izvješće
- prezentacija 

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr