Primjenjena istraživanja - Natječaji

14. VIP NATJEČAJ - 2016. godine

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA RAZVOJNA I PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI I RURALNIM PODRUČJIMA

Sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/15), Ministarstvo poljoprivrede putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP) utvrđuje politiku i uvjete financiranja razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima, kojima je cilj povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Opći uvjeti natječaja:

 • Ponude se podnose isključivo na Obrascu, Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, za prijavu razvojnih i primijenjenih istraživanja koji se nalazi na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede: http://www.mps.hr/default.aspx?id=7633.
 • Odabir VIP projekata za financiranje izvršit će se nakon provedene trostruke recenzije (stručna i dvije znanstvene recenzije). Prihvaćeni će biti samo VIP projekti iz prioritetnih područja istraživanja u 2016. godini.
 • Prioritetna područja istraživanja u 2016. godini u Republici Hrvatskoj su:
 1. Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uvođenjem novih tehnologija i inovacija
 2. Mala poljoprivredna gospodarstva i razvoj ruralnog područja 

Posebni uvjeti natječaja:

Razmatrat će se projekti koji nisu osigurali sufinanciranje iz drugih izvora, a projekti koji su osigurali sufinanciranje iz drugih izvora (privatnog sektora, jedinica lokalne samouprave, županije i sl.) dobit će dodatne bodove, kako je navedeno u sljedećoj tablici:

 

Odnos udjela sufinanciranja (%) i bodova pri vrednovanju VIP projekata u 2015. godini

Udio sufinanciranja, %

Bodovi

0 < x <10

1

10 < x < 25

2

25 < x < 50

3

50 < x < 75

4

x ≥75

5

 
 • Razmatrat će se sufinanciranje projekata u trajanju od dvije godine.
 • Najviši iznos koji se može odobriti za sufinanciranje cijelog VIP projekta od strane Ministarstva iznosi 200.000,00 kn (bruto).
 • Voditelji projekata smiju prijaviti samo jedan VIP projekt, a suradnici mogu istovremeno biti prijavljeni na najviše dva VIP projekta, uključujući VIP projekte koji su već u tijeku i VIP projekte ovog natječaja.
 • Voditelji projekata su stručnjaci iz predloženog područja istraživanja, najmanje doktori znanosti koji su tijekom 2012., 2013., 2014. ili 2015. godine objavili najmanje 3 znanstvena rada iz područja istraživanja.

Neće se razmatrati:

 • Ponude projekata koje nisu u skladu s prioritetnim područjem istraživanja u 2016. godini.
 • Prijave voditelja VIP projekata i tehnologijskih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji su u tijeku.
 • Ponude projekata iz područja proizvodnje duhana.

Pravo prijave:

 • Uz znanstvene i stručne ustanove, pravo prijave na natječaj imaju i druge pravne osobe, ali uz poštivanje svih ostalih uvjeta iz teksta natječaja.
 • Ponude projekata potrebno je dostaviti u 4 primjerka.

Rok za podnošenje ponuda je 27. ožujka 2016. godine. Ponude istraživačkih projekata potrebno je dostaviti na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede - Tajništvo VIP-a, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: «VIP NATJEČAJ 2016. - NE OTVARATI».

- Obrazac za VIP za prijavu razvojnih i primijenjenih istraživanja

- Izjava o ne postojanju sukoba interesa

- Izjava o točnosti i istinosti podataka

- Izjava za suradnike

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr