Primjenjena istraživanja - Uvod

Poštovani poljoprivrednici, uzgajivači te ostali subjekti u poljoprivredi, kolegice i kolege agronomi, veterinari te ostali stručnjaci kojima je poljoprivreda u središtu interesa i aktivnosti

U rubrici Primijenjena istraživanja na mrežnoj stranici Savjetodavne službe možete na jednom mjestu pronaći sve potrebne informacije o primijenjenim istraživanjima Vijeća za istraživanja u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede provedenim u Republici Hrvatskoj od početka djelovanja. Snažna konkurencija na globalnom europskom i svjetskom tržištu, koja se sve više odražava i na lokalno tržište, ne zaobilazi niti našu zemlju, a tijekom posljednjih desetak godina postavlja sve veće izazove poljoprivrednim proizvođačima. S ciljem jačanja vlastite konkurentnosti primorani su neprestano ulagati te primjenjivati razne inovacije u proizvodnji kako bi postigli visoku proizvodnju te proizvodili kvalitetne proizvode uz što je moguće racionalnije troškove proizvodnje. Realizacijom mnogobrojnih projekata utvrđene su nove spoznaje o mogućnostima primjene raznih tehnologija te povećanja kvalitete mnogih proizvoda u našim proizvodnim uvjetima, a stvarani su primjerice i preduvjeti za njihovu dodatnu prepoznatljivost posebice kod autohtonih vrsta proizvoda. Svrha projekata ujedno je i predstavljanje rezultata poljoprivrednicima kao krajnjim korisnicima za koje su projekti i realizirani, a isto tako i svima ostalima zainteresiranima. Kako su danas potrebna nova saznanja i stručne preporuke proizvođačima, mnogi od njih bili su i uključeni u provedbu predloženih projekata, a time je potvrđen njihov stvarni interes za unaprjeđenje postojećih tehnologija. Nerijetko su rezultati projekata osim proizvođačima zanimljivi i potrošačima kao krajnjim korisnicima proizvoda kojima se istraživanje bavilo. U nekim područjima istraživanja zbog nedostatka znanstvene i stručne literature  rezultati projekata bili su i svojevrsni korisni vodič prednosti i nedostataka te opravdanosti uporabe nekih novih postupaka u poljoprivrednoj proizvodnji za razliku od dosadašnjih proizvođačkih praksi. Jedan od najznačajnijih uspjeha dobiven je od proizvođača kod kojih je provedeno istraživanje, a koji su zadovoljni učincima primjene nekog od zahvata u procesu proizvodnje. Većina proizvođača taj je zahvat nastavila koristiti u svrhu visokokvalitetne proizvodnje. Pravi cilj je postignut tek kada su s rezultatima projekta, zahvaljujući prezentaciji na raznim stručnim skupovima i predavanjima, upoznati i mnogi drugi proizvođači koji su također počeli primjenjivati određeni zahvat u redovitoj proizvodnji. Na taj je način projekt postigao očekivani utjecaj u realnom sektoru i pridonio jačanju konkurentnosti i prepoznatljivosti, primjerice naših hrvatskih proizvoda na lokalnom i globalnom tržištu. Svako istraživanje primjenjivo na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ali i ostalim subjektima u poljoprivrednoj proizvodnji, može poslužiti kao ideja za uvođenje inovativnih rješenja u procesima proizvodnje i managementu. To je ujedno i prilika da se ideje realiziraju kroz investicije putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koristeći sve raspoložive mjere ruralnog razvoja, a osobito kroz ulaganja u fizičku imovinu, odnosno potporu za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Zakonska osnova

Temeljem Zakona o poljoprivredi (NN 30/15) za utvrđivanje uvjeta i provedbu financiranja razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima u Ministarstvu poljoprivrede djeluje Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP). Sukladno čl.116., stavak 3. Zakona o poljoprivredi, VIP čine predstavnici: Ministarstva poljoprivrede (tri člana, jedan član je predsjednik), ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje (jedan član), obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (jedan član) i ostalih poljoprivrednih gospodarstava (jedan član) i to na prijedlog Hrvatske poljoprivredne komore, Savjetodavne službe (jedan član), Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (jedan član), akademske zajednice s područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti (četiri člana), Hrvatske poljoprivredne agencije (jedan član), Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (jedan član), Agencije za poljoprivredno zemljište (jedan član), prehrambeno-prerađivačke industrije (jedan član) na prijedlog Hrvatske gospodarske komore.

Opis programa VIP-a

Kroz Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP) potiču se strateška poljoprivredna istraživanja čiji je cilj primjenjivost rezultata istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čime se doprinosi konkurentnijoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kroz program se potiče sudjelovanje samih poljoprivrednih proizvođača u postavljanju prioriteta istraživanja, provedbi istraživanja i financiranju istraživanja kako bi nova znanja imala najučinkovitiju primjenu. Glavni je cilj VIP-a potaknuti proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva te tako povećati kvalitetu poljoprivrednih proizvoda. Svrha VIP-a je povećati konkurentnost poljoprivrednog sektora na domaćem i svjetskom tržištu putem znanstvenih primijenjenih istraživanja koja će povećati kvalitetu poljoprivrednih proizvoda i stupanj zadovoljenja domaće potrošnje. Projekti koje sufinancira Vijeće za istraživanja u poljoprivredi, odnosno Ministarstvo poljoprivrede odobravaju se temeljem objavljenog natječaja za podnošenje ponuda za razvojna i primijenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima, a pravo prijave na spomenuti natječaj imaju znanstvene i stručne ustanove te druge pravne osobe uz poštivanje svih uvjeta iz teksta natječaja.

Povijest VIP-a

Vijeće je započelo sa svojim radom 1997. godine i financirano je iz zajma Svjetske banke za projekt  “Razvitak službi za potporu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi i seoskom području kao tijelo koje donosi istraživačku politiku u poljoprivrednom sektoru i upravlja primijenjenim istraživanjima u poljoprivredi konstituirano je 2001. godine po tada važećem Zakonu o poljoprivredi (NN broj 66/01 i 83/02) te od 1. siječnja 2003. godine djeluje unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i otada se sredstva za rad Vijeća osiguravaju u Proračunu. Kako se mijenjao Zakon o poljoprivredi (NN 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12), povremeno se mijenjalo i ustrojstvo Vijeća, financiranje te način djelovanja istog (propisano u članku 19.). Sukladno tome nekoliko puta se mijenjao saziv VIP-a (činilo ga 15 članova, NN 120/12). Predsjednik VIP-a je državni dužnosnik Ministarstva, a imenuje ga ministar. Provedba programa u razdoblju 2011.-2013. godine bila je vezana uz posebni cilj (8.2.) Strategije Vladinog programa. Kroz rad VIP-a u razdoblju od 2000. do 2014. godine odobreno je sufinanciranje ukupno 257 istraživačkih projekata (popis projekata nalazi se na mrežnoj stranici Savjetodavne službe). Prilikom objavljivanja natječaja za podnošenje ponuda za razvojna i primijenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima definirana su i objavljena prioritetna područja istraživanja. Neka od njih (ovisno o godini) bila su: unaprjeđenje tehnologije u održivim sustavima poljoprivredne proizvodnje, inovativni proizvodi i tehnologije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem povećanja konkurentnosti i očuvanja okoliša i bioraznolikosti – od ideje do prakse, upravljanje genetskim resursima u cilju povećanja prepoznatljivosti i valorizacije hrvatskog poljoprivrednog potencijala, mjere povećanja konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivredna proizvodnja u uvjetima klimatskih promjena itd.

Sufinanciranje znanstveno – izdavačke djelatnosti

VIP sudjeluje u promicanju znanstveno-izdavačke djelatnosti sufinanciranjem troškova izdavanja knjiga iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. U 2004. godini donesen je Pravilnik kojim se počinje provoditi sufinanciranje izdavanja znanstveno-stručnih knjiga. Krajem 2006. godine ukida se navedeni Pravilnik te se od tada pa do danas sufinanciranje provodi prema javnom pozivu autorima.

U 2015. godini javni poziv autorima za dostavu zahtjeva za sufinanciranje izdavanja znanstveno-stručnih knjiga objavljen je 24. travnja 2015. godine. Javni poziv bio je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih za 2015. godinu (90.000,00 kn), a krajnji rok za prijavu bio je 1. listopada 2015. godine.

Uloga Savjetodavne službe u radu VIP-a

Od osnivanja Vijeća za istraživanja u poljoprivredi pa do danas uloga Službe bila je izuzetno značajna s obzirom da se od početka rada željelo potaknuti proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva u čemu je njena uloga bila kao spojnica, odnosno veza između djelatnosti istraživanja i savjetodavnog rada. Jedan od najboljih i najbržih načina da se ta veza ojača je sudjelovanje istraživača u fokusiranoj dijagnostičkoj anketi koju su djelatnici Savjetodavne službe provodili u 1999. godini, posebno naglašavajući svaki pojedini proizvodni sektor (stočarstvo, ratarstvo, hortikultura) u svakoj od četiri agroklimatske zone Hrvatske. Veliku i značajnu ulogu u evaluaciji i predlaganju prve grupe projekata za financiranje (1998.) imao je tadašnji Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (danas Savjetodavna služba). S obzirom da je Savjetodavna služba od osnivanja i početka rada uključena u rad Vijeća za istraživanja u poljoprivredi sa svojim predstavnikom kao članom, u pojedinim sazivima tajnik VIP-a bio je upravo iz redova Savjetodavne službe, čime je uspostavljena čvrsta veza istraživanja i savjetodavstva. Tako je i danas gdje sam u toj ulozi i osobno. Stoga i ovim putem želim sve zainteresirane informirati i upoznati s provedenim istraživanjima VIP-a i njihovim rezultatima.

mr. sc. Dario Zagorec
tajnik Vijeća za istraživanja u poljoprivredi

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr