Mjera 1 - Najava tečajeva i prijava

Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-04-0022)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 3, 47220 Vojnić, dvorana u sklopu ugostiteljskog objekta "Kum", 47220 Vojnić
Predavači: Ljubica Magdić, Mirna Ceranić, Bernarda Dražetić, Srećko Kostelić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 09:00-14:0015 5


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-18-0019)
Mjesto: ČIMULJE 24, ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA, 52100 Banjole
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 09:00-14:0020 14


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-13-0002)
Mjesto: Park sv. Jurja 1, Općina Gračac, 23440 Gračac
Predavači: Mirjana Dijan, Žarko Lovrinov
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 09:00-13:3015 4


Naziv tečaja: Voćarstvo (2019-84-02-18-01-0014)
Mjesto: Trg Petra Zrinskog 9, Gradska vijećnica, 10340 Vrbovec
Predavači: Marijan Mavračić, Vlasta Rubeša Vili, Tatjana Radiković, Manuel Čičko, Krešimir Fumić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 09:00-15:0030 15
24.09.2019. 09:00-15:00
26.09.2019. 09:00-15:00
27.09.2019. 09:00-15:00


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-14-0048)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 4, Velika vijećnica zgrade poglavarstva, 31400 Đakovo
Predavači: Ivica Lovrinčević, Katica Maras, Juraj Klarić, Snežana Numanović, Ruža Skenderović, Damir Babić, Maja Međurečan, Marija Kuprešak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 09:00-15:0040 20


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-04-0020)
Mjesto: Jurja Haulika 14, 4700 Karlovac, mala dvorana obrtničkog centra Karlovac, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan, Ljubica Magdić, Nikolina Štedul
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 09:00-14:0015 6


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-17-0016)
Mjesto: Braće Radić 1, Gradska viječnica, 21212 Kaštel Sućurac
Predavači: Zvonko Balta, Žarko Kovačić, Mirjana Perica, Silvija Marušić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 16:00-21:3020 0

Tečaj popunjen.

Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-09-0012)
Mjesto: Budačka 12, KIC, 53000 Gospić
Predavači: Martina Orešković, Božidar Nikšić, Slavica Kostelac
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.09.2019. 09:00-15:0045 45


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-04-0023)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 3, 47220 Vojnić, dvorana u sklopu ugostiteljskog objekta "Kum", 47220 Vojnić
Predavači: Mirna Ceranić, Bernarda Dražetić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 09:00-14:0015 4


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-13-0003)
Mjesto: Park sv. Jurja 1, Općina Gračac, 23440 Gračac
Predavači: Žarko Lovrinov
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 09:00-13:3010 1


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0028)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 4, Velika vijećnica zgrade poglavarstva, 31400 Đakovo
Predavači: Ivica Lovrinčević, Snežana Numanović, Damir Babić, Marija Kuprešak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 09:00-15:0040 4


Naziv tečaja: Bogatstvo okusa sira (2019-84-02-75-14-0002)
Mjesto: Svete Ane bb, Hrvatski dom Tenja, 31207 Tenja
Predavači: Anđelka Pejaković, Ljubica Kravarščan, Jasna Kladarić, Ivana Jurišić, Tomislav Koturić, Emilija Cimerman
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 10:00-16:0015 3
25.09.2019. 10:00-16:00
26.09.2019. 10:00-15:00
27.09.2019. 10:00-16:00


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom i gnojivima u ekološkom uzgoju (2019-84-01-07-17-0015)
Mjesto: Braće Radić 1, Gradska viječnica, 21212 Kaštel Sućurac
Predavači: Zvonko Balta, Mirjana Perica, Silvija Marušić, Hrvoje Mratinić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 16:00-21:3020 19


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-04-0021)
Mjesto: Jurja Haulika 14, 4700 Karlovac, dvorana obrtničkog centra Karlovac, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 09:00-14:0015 9


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima (2019-84-01-05-09-0011)
Mjesto: Budačka 12, KIC, 53000 Gospić
Predavači: Martina Orešković, Božidar Nikšić, Slavica Kostelac
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
24.09.2019. 09:00-15:0045 45


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi (2019-84-01-06-09-0011)
Mjesto: Budačka 12, KIC, 53000 Gospić
Predavači: Nada Murgić, Martina Orešković, Nataša Bronzović, Božidar Nikšić, Slavica Kostelac
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.09.2019. 09:00-15:0045 45


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-04-0025)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 3, 47220 Vojnić, dvorana u sklopu ugostiteljskog objekta "Kum", 47220 Vojnić
Predavači: Aleksandar Horvatić, Bernarda Dražetić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.09.2019. 09:00-14:0015 5


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0032)
Mjesto: Matije Gupca 32, Velika dvorana Gradske vijećnice, 31550 Valpovo
Predavači: Snežana Numanović, Damir Babić, Marija Kuprešak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.09.2019. 09:00-15:0040 29


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-20-0009)
Mjesto: Multimedijska dvorana Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33, Prelog, 2. kat, iznad Gradske knjižnice, 40323 Prelog
Predavači: Mirjana Bengeri, Valerija Čižmak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.09.2019. 10:00-15:0015 15


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-04-0024)
Mjesto: Bernardina Frankopana 13, ured Ministarstva poljoprivrede ispostava Ogulin, 47300 Ogulin
Predavači: Nikola Gržan, Mirna Ceranić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.09.2019. 09:00-14:0015 7


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju (2019-84-01-08-17-0015)
Mjesto: Braće Radić 1, Gradska viječnica, 21212 Kaštel Sućurac
Predavači: Žarko Kovačić, Mirjana Perica, Silvija Marušić, Milan Jakovčić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.09.2019. 16:00-21:3020 19


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-04-0026)
Mjesto: Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac, Dvorana Obrtničkog centra Karlovac, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Bernarda Dražetić, Srećko Kostelić, Nikolina Štedul
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.09.2019. 09:00-14:0015 5


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-17-0012)
Mjesto: Trg hrvatskog skupa 10, Dvorana hotela Porat, 21412 Pučišća
Predavači: Žarko Kovačić, Milan Jakovčić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.09.2019. 15:30-21:0010 10


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-13-0004)
Mjesto: Ul. Marka Laura Ruića 28, , Knežev dvor, 23250 Pag
Predavači: Mirjana Dijan, Žarko Lovrinov
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.09.2019. 09:00-14:0020 1


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0029)
Mjesto: Imre Nagya 2d, 31300 Beli Manastir
Predavači: Ivana Jurišić, Katica Maras, Judita Gerber, Ruža Skenderović
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.09.2019. 09:00-15:0040 20


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-20-0010)
Mjesto: Multimedijska dvorana Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33, Prelog, 2. kat, iznad Gradske knjižnice, 40323 Prelog
Predavači: Mirjana Bengeri, Valerija Čižmak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.09.2019. 10:00-15:0020 20


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-17-0011)
Mjesto: Braće Radić 1, Gradska viječnica, 21212 Kaštel Sućurac
Predavači: Danica Tadin, Zvonko Balta, Mirjana Perica, Hrvoje Mratinić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
26.09.2019. 16:00-21:3030 30


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-13-0005)
Mjesto: Ul. Marka Laura Ruića 28, , Knežev dvor, 23250 Pag
Predavači: Mirjana Dijan, Žarko Lovrinov
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.09.2019. 09:00-14:0020 4


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0030)
Mjesto: Braće Radića 4, Velika vijećnica zgrade Općine, 31216 Antunovac
Predavači: Ivana Jurišić, Juraj Klarić, Snežana Numanović, Marija Kuprešak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.09.2019. 09:00-15:0040 28


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 3 (2019-84-01-64-15-0009)
Mjesto: Velimira Škorpika 6, Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, bivša vojarna Bribirskih knezova., 22000 Šibenik
Predavači: Boris Perić, Dubravka Kaić, Ivica Kosor, Marko Dobrić, Izabella Buzaši
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.09.2019. 10:00-15:0020 4


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-16-0010)
Mjesto: Vladimira Nazora 3, ZGRADA OPĆINE, 32276 Babina Greda
Napomena: OSTALI POLJOPRIVREDNICI
Predavači: Tatjana Oršolić, Nada Matić, Aleksandar Knapček
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.09.2019. 09:00-14:0015 14


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0013)
Mjesto: Bernardina Frankopana 13, ured podružnice MP, 47300 Ogulin
Predavači: Mirna Ceranić, Bernarda Dražetić, Srećko Kostelić, Nikolina Štedul
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 09:00-14:0020 9


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0014)
Mjesto: Jurja Haulika 14, dvorana Obrtničkog centra, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan, Ljubica Magdić, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 09:00-14:0020 16


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0031)
Mjesto: Trg Franje Tuđmana 4, Velika vijećnica zgrade Poglavarstva, 31400 Đakovo
Predavači: Katica Maras, Judita Gerber, Ruža Skenderović, Damir Babić, Maja Međurečan
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 09:00-15:0040 37


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-09-0009)
Mjesto: Budačka 12, KIC, 53000 Gospić
Predavači: Nada Murgić, Martina Orešković, Nataša Bronzović, Božidar Nikšić, Slavica Kostelac
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 09:00-15:0040 39


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-07-0011)
Mjesto: Poljana dr.Franje Tuđmana 4, Mala sala (prizemlje), 43000 Bjelovar
Predavači: Iva Majhen-Vlašiček, Vesna Bradić, Nikolina Perčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 14:00-19:0010 4


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-13-0006)
Mjesto: Ul. kralja Tomislava 6, Općina Kolan, 23251 Kolan
Predavači: Žarko Lovrinov
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 09:30-14:0020 5


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-17-0008)
Mjesto: Vlačica 5, Gradska viječnica, 21400 Supetar
Predavači: Danica Tadin, Ivana Župić, Žarko Kovačić, Milan Jakovčić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 16:00-21:3015 15


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-16-0013)
Mjesto: Strossmayerova 1, općinska viječnica, 32270 Županja
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Katica Juzbašić, Anica Pavičić, Ružica Kovačević
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 09:00-14:0030 27


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-18-0002)
Mjesto: TITOV TRG 11., gradska vijećnica, 52220 Labin
Predavači: Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
30.09.2019. 09:00-13:3020 18


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi (2019-84-01-06-04-0013)
Mjesto: Jurja Haulika 14, dvorana Obrtničkog centra, 47000 Karlovac
Predavači: Bernarda Dražetić, Nikolina Štedul, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 00:00-00:0020 20


Naziv tečaja: Voćarstvo (2019-84-02-18-01-0015)
Mjesto: Dr. Franje Tuđmana 9, Centar za kulturu Jastrebarsko, 10450 Jastrebarsko
Predavači: Vlasta Rubeša Vili, Tatjana Radiković, Krešimir Fumić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-15:0030 26
02.10.2019. 09:00-15:00
03.10.2019. 09:00-15:00
04.10.2019. 09:00-15:00


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 4 (2019-84-01-101-21-0001)
Mjesto: Bani 110, Buzin, 3. kat, ured Ministarstva poljoprivrede, 10010 Zagreb-dio
Predavači: Aleksandra Radić, Joško Bubalo, Ana Posedi
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-15:0030 16


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom i gnojivima u ekološkom uzgoju (2019-84-01-07-09-0009)
Mjesto: Budačka 12, KIC, 53000 Gospić
Predavači: Nada Murgić, Martina Orešković, Nataša Bronzović, Božidar Nikšić, Slavica Kostelac
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-15:0030 30


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima (2019-84-01-05-04-0014)
Mjesto: Bernardina Frankopana 13, ured podružnice MP, 47300 Ogulin
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan, Mirna Ceranić, Srećko Kostelić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-14:0020 9


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-18-0001)
Mjesto: Čimulje 24, Zgrada društvenog doma, 52100 Banjole
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Prerada i dorada povrća (2019-84-02-106-10-0001)
Mjesto: Kapela Dvor, društveni dom, 33406 Kapela Dvor
Predavači: Dragica Tresk Penezić, Ljubica Kravarščan, Željko Ferenc, Natalija Peter-Hunjadi, Doris Fejer, Tomislav Kovačić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-15:0025 16
02.10.2019. 09:00-15:00
03.10.2019. 09:00-15:00
04.10.2019. 09:00-15:00


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-14-0049)
Mjesto: J. J. Strossmayera 3, Zgrada FINA-e, dvorana 2. kat, 31500 Našice
Predavači: Katica Maras, Judita Gerber, Emilija Cimerman, Juraj Klarić, Ruža Skenderović, Damir Babić, Maja Međurečan, Marija Kuprešak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-15:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-16-0012)
Mjesto: Julija Benešića 62, hotel Dunav, 32236 Ilok
Predavači: Mira Živković, Anica Pavičić, Ružica Kovačević, Božica Dolić, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-16-0011)
Mjesto: J.J. Strossmayera 1,, ZGRADA OPĆINE, 32270 Županja
Napomena: OSTALI POLJOPRIVREDNICI
Predavači: Tatjana Oršolić, Nada Matić, Aleksandar Knapček
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
01.10.2019. 09:00-14:0015 14


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-08-0030)
Mjesto: ČAVJA 17, VIJEĆNICA OPĆINE ČAVLE, DOM ČAVLE, ULAZ KOD POŠTE, 51218 Čavle
Napomena: OBVEZA ZA KORISNIKE MJERE 10
Predavači: Karmen Karlić, Predrag Janeš
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-15:0018 0

Tečaj popunjen.

Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-15-0006)
Mjesto: Trg Kralja Tomislava 1, Zgrada gradske vjećnice, mala dvorana, 22320 Drniš
Predavači: Boris Perić, Dubravka Kaić, Marijo Tomić, Ivica Kosor
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 10:00-15:0015 3


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 3 (2019-84-01-64-12-0010)
Mjesto: Trg Svetog Križa 16, zgrada općine, 35213 Oprisavci
Predavači: -
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-15:0030 30


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima (2019-84-01-05-04-0013)
Mjesto: Jurja Haulika 14, dvorana Obrtničkog centra, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan, Nikolina Štedul, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-13-0021)
Mjesto: Park Sv.Jurja 1, Općina Gračac, 23440 Gračac
Predavači: Gordana Dragun, Ivan Šimičević, Zvonimir Vlatković, Mirjana Dijan, Ljubomir Peričić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 08:30-14:3015 15


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-18-0020)
Mjesto: Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Velika vjećnica, 52000 Pazin
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-14:0020 18


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-21-0001)
Mjesto: Bani 110, Buzin, 3. kat, ured Ministarstva poljoprivrede, 10010 Zagreb-dio
Predavači: Aleksandra Radić, Ana Posedi, Luka Jović, Doris Fejer
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-15:0030 29


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju (2019-84-01-08-09-0009)
Mjesto: Budačka 12, KIC, 53000 Gospić
Predavači: Nada Murgić, Martina Orešković, Nataša Bronzović, Božidar Nikšić, Slavica Kostelac
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-15:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi (2019-84-01-06-04-0014)
Mjesto: Bernardina Frankopana 13, ured podružnice MP, 47300 Ogulin
Predavači: Mirna Ceranić, Bernarda Dražetić, Srećko Kostelić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-14:0020 10


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-17-0017)
Mjesto: Vlačica 5, Gradska viječnica, 21400 Supetar
Predavači: Žarko Kovačić, Mirjana Perica, Silvija Marušić, Milan Jakovčić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 16:00-21:3020 20


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-17-0048)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 1, Prostorija Općine Marina (Citadela), 21222 Marina
Predavači: Ankica Rogošić, Zvonko Balta, Ivana Župić, Božena Beljan
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 15:30-21:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-08-0012)
Mjesto: VIJEĆNICA GRADA RABA, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Napomena: OBVEZA ZA KORISNIKE MJERE 10
Predavači: Žarko Mulc, Marijana Lemić, Vladimir Škarić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-15:0030 18


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-16-0012)
Mjesto: Julija Benešića 62, hotel Dunav, 32236 Ilok
Predavači: Mira Živković, Katica Juzbašić, Anica Pavičić, Ružica Kovačević, Božica Dolić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-15-0007)
Mjesto: Velimira Škorpika 6, Bivša vojarna "Bribirskih knezova", prvi ulaz od kružnog toka u Mandalini u smjeru Dalmare centra. Nove prostorije Regionalne razvojne agencije Šibensko-kninske županije (iNAVIS i AWN)., 22000 Šibenik
Predavači: Gordana Kožarić-Silov, Marko Dobrić, Izabella Buzaši, Jelena Brkić Terzanović, Karlo Rubelj
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 10:00-15:0020 3


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 3 (2019-84-01-64-12-0011)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 1, zgrada općine, 35210 Vrpolje
Predavači: -
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-15:0030 30


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima (2019-84-01-05-18-0017)
Mjesto: Družba sv.Ćirila i Metoda 10, Velika vijećnica, 52000 Pazin
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-14:0020 16


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0019)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 3, 47220 Vojnić, dvorana u sklopu ugostiteljskog objekta "Kum", 47220 Vojnić
Predavači: Aleksandar Horvatić, Bernarda Dražetić, Nikolina Štedul
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-14:0015 15


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom i gnojivima u ekološkom uzgoju (2019-84-01-07-17-0016)
Mjesto: Vlačica 5, Gradska viječnica, 21400 Supetar
Predavači: Danica Tadin, Zvonko Balta, Žarko Kovačić, Milan Jakovčić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 16:00-21:3030 30


Naziv tečaja: Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima (2019-84-01-05-17-0046)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 1, Prostorija Općine Marina (Citadela), 21222 Marina
Predavači: Ivana Župić, Božena Beljan, Mirjana Perica, Silvija Marušić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 15:30-21:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-19-0012)
Mjesto: Obala pomoraca 24, općinska vjećnica, 20250 Orebić
Predavači: Frano Mihlinić, Zrinka Favro
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0023)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 9, Pučko otvoreno učilište Slunj, predavaonica, 47240 Slunj
Predavači: Nikola Gržan, Ljubica Magdić, Mirna Ceranić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-14:0015 14


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-09-0003)
Mjesto: Trg Dražena Bobinca 2, Gacko pučko otvoreno učilište, 53220 Otočac
Predavači: Nataša Bronzović, Božidar Nikšić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 10:00-15:0045 45


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-14-0050)
Mjesto: Matije Gupca 32, Vijećnica zgrade poglavarstva, 31550 Valpovo
Predavači: Katica Maras, Judita Gerber, Juraj Klarić, Snežana Numanović, Ruža Skenderović, Damir Babić, Maja Međurečan, Marija Kuprešak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-15:0025 25


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 3 (2019-84-01-64-16-0009)
Mjesto: Julija Benešića 62, hotel Dunav, 32236 Ilok
Predavači: Mira Živković, Anica Pavičić, Ružica Kovačević, Božica Dolić, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-16-0012)
Mjesto: Vladimira Nazora 3, ZGRADA OPĆINE, 32276 Babina Greda
Napomena: OSTALI POLJOPRIVREDNICI
Predavači: Tatjana Oršolić, Nada Matić, Aleksandar Knapček
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
03.10.2019. 09:00-14:0015 15


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-15-0003)
Mjesto: Velimira Škorpika 6, Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, bivša vojarna Bribirskih knezova., 22000 Šibenik
Predavači: Gordana Kožarić-Silov, Marko Dobrić, Izabella Buzaši, Jelena Brkić Terzanović, Karlo Rubelj
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 10:00-15:0015 7


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi (2019-84-01-06-18-0017)
Mjesto: Družba sv. Ćirila i Metoda 10, Velika vijećnica, 52000 Pazin
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-14:0020 19


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0020)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 3, 47220 Vojnić, dvorana u sklopu ugostiteljskog objekta "Kum", 47220 Vojnić
Predavači: Aleksandar Horvatić, Bernarda Dražetić, Nikolina Štedul
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-14:0015 15
04.10.2019. 09:00-14:00
04.10.2019. 09:00-14:00


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi (2019-84-01-06-17-0047)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 1, Prostorija Općine Marina (Citadela), 21222 Marina
Predavači: Ankica Rogošić, Zvonko Balta, Božena Beljan, Silvija Marušić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 15:30-21:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0024)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 9, Pučko otvoreno učilište Slunj, predavaonica, 47240 Slunj
Predavači: Nikola Gržan, Ljubica Magdić, Mirna Ceranić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-14:0015 14


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 4 (2019-84-01-101-08-0001)
Mjesto: Creskog statuta 15, Vijećnica Grada Cresa, 51557 Cres
Napomena: OBVEZA ZA KORISNIKE MJERE 11
Predavači: Predrag Janeš, Marijana Lemić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-15:0015 15


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-19-0013)
Mjesto: Općina Lumbarda, 20263 Lumbarda
Predavači: Frano Mihlinić, Zrinka Favro
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-13:3030 30


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-02-0006)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 1, Prostor Ministarstva poljoprivrede, 49221 Bedekovčina
Predavači: Sanja Gregurić, Georg Gal, Sandra Majsec, Gordana Jurina, Nenad Očić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-14:0010 10


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0035)
Mjesto: Vukovarska 1, Velika dvorana dvorca Mailath, 31540 Donji Miholjac
Predavači: Ivana Jurišić, Ivica Lovrinčević, Judita Gerber, Juraj Klarić, Maja Međurečan
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-15:0040 40


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-16-0007)
Mjesto: Julija Benešića 62, hotel Dunav, 32236 Ilok
Predavači: Anica Pavičić, Ružica Kovačević, Božica Dolić, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 2 (2019-84-01-47-16-0014)
Mjesto: TRG JOSIPA RUNJANINA 10, ZGRADA HRVATSKIH ŠUMA, 32100 Vinkovci
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Anica Pavičić, Ružica Kovačević, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
07.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 4 (2019-84-01-101-15-0001)
Mjesto: Velimira Škorpika 6, Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, bivša vojarna Bribirskih knezova., 22000 Šibenik
Predavači: Gordana Kožarić-Silov, Marko Dobrić, Izabella Buzaši, Jelena Brkić Terzanović, Karlo Rubelj
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
07.10.2019. 10:00-15:0020 5


Naziv tečaja: Ratarstvo I - žitarice (2019-84-02-66-07-0011)
Mjesto: Trg Krlja Tomislava 9, Prostorije Crvenog križa, 43500 Daruvar
Napomena: Mladi poljoprivrednici
Predavači: Jadranka Berić, Mihaela Čuhnil, Jaromir Vrbicky
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
07.10.2019. 09:00-15:0020 20
09.10.2019. 09:00-15:00
10.10.2019. 09:00-16:00
11.10.2019. 09:00-16:00


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-01-0022)
Mjesto: Trg A. Starčevića 12, Gradska vijećnica, 10380 Sveti Ivan Zelina
Predavači: Vlasta Rubeša Vili, Nenad Đura, Tatjana Radiković, Manuel Čičko
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
07.10.2019. 09:00-15:0030 28


Naziv tečaja: Ratarstvo I - žitarice (2019-84-02-66-03-0012)
Mjesto: Trg Franje Tuđmana 1 , Novska, 44330 Novska
Predavači: Marijan Matokanović, Suzana Slovic, Vlatka Grgić, Josipa Miličić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
07.10.2019. 09:00-15:0020 20
09.10.2019. 09:00-15:00
10.10.2019. 09:00-15:00
11.10.2019. 08:30-15:30


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 2 (2019-84-01-48-16-0013)
Mjesto: TRG JOSIPA RUNJANINA 10, ZGRADA HRVATSKIH ŠUMA, 32100 Vinkovci
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Katica Juzbašić, Anica Pavičić, Ružica Kovačević
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
09.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-08-0031)
Mjesto: Trg bana Josipa Jelačića 2, Vijećnica Grada Krka (ulaz na br. 3), 51500 Krk
Napomena: OBVEZA ZA KORISNIKE MJERE 10
Predavači: Karmen Karlić, Marijana Lemić, Vladimir Škarić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
09.10.2019. 09:00-15:0018 13


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-11-0009)
Mjesto: Ante Starčevića 35, PLINK, 34310 Pleternica
Predavači: Ivan Han, Snježana Pešut-Pilon, Goran Josipović, Mladen Perak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
09.10.2019. 08:00-13:1525 14


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0021)
Mjesto: Trg Stjepana Radića 3, 47220 Vojnić, dvorana u sklopu ugostiteljskog objekta "Kum", 47220 Vojnić
Predavači: Bernarda Dražetić, Srećko Kostelić, Nikolina Štedul, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
09.10.2019. 09:00-14:0015 15


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 4 (2019-84-01-101-15-0002)
Mjesto: Velimira Škorpika 6, Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, bivša vojarna Bribirskih knezova., 22000 Šibenik
Predavači: Gordana Kožarić-Silov, Marko Dobrić, Izabella Buzaši, Jelena Brkić Terzanović, Karlo Rubelj
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
09.10.2019. 10:00-15:0020 2


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 4 (2019-84-01-101-18-0001)
Mjesto: Čimulje 24, Zgrada društvenog doma, 52100 Banjole
Predavači: Miran Gortan, Nenad Hrelja, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
09.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-01-0021)
Mjesto: Ulica bana Josipa Jelačića 48, prostorije LAG-a, 10290 Zaprešić
Predavači: Vlasta Rubeša Vili, Tatjana Radiković, Manuel Čičko, Krešimir Fumić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
09.10.2019. 09:00-15:0010 9


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 3 (2019-84-01-64-16-0010)
Mjesto: TRG JOSIPA RUNJANINA 10, ZGRADA HRVATSKIH ŠUMA, 32100 Vinkovci
Predavači: Mira Živković, Anica Pavičić, Nada Matić, Ružica Kovačević, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
10.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-18-0021)
Mjesto: Ul. Sv. Felicite 5/A, dvorana 2 kat, 52100 Pula
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
10.10.2019. 09:00-15:0020 20


Naziv tečaja: Ekološki uzgoj - uvod (2019-84-01-02-01-0015)
Mjesto: Ulica bana Josipa Jelačića 48, prostorije LAG-a, 10290 Zaprešić
Predavači: Vlasta Rubeša Vili, Tatjana Radiković, Manuel Čičko, Krešimir Fumić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
10.10.2019. 09:00-15:0010 10


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0033)
Mjesto: J. J. Strossmayera 3, Zgrada FINA-e, dvorana 2. kat, 31500 Našice
Predavači: Ivana Jurišić, Ivica Lovrinčević, Judita Gerber, Ruža Skenderović, Damir Babić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
10.10.2019. 09:00-15:0030 30


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 3 (2019-84-01-65-16-0008)
Mjesto: TRG JOSIPA RUNJANINA 10, ZGRADA HRVATSKIH ŠUMA, 32100 Vinkovci
Predavači: Mira Živković, Anica Pavičić, Ružica Kovačević, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
11.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0015)
Mjesto: Jurja Haulika 14, dvorana Obrtničkog centra, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan, Nikolina Štedul, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
11.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-08-0001)
Mjesto: Creskog statuta 15, Vijećnica Grada Cresa, 51557 Cres
Napomena: OBVEZA ZA KORISNIKE MJERE 10
Predavači: Žarko Mulc, Marijana Lemić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
11.10.2019. 09:00-15:0015 15


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-14-0034)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 4, Velika vijećnica Grada Đakova, 31400 Đakovo
Predavači: Ivana Jurišić, Ivica Lovrinčević, Judita Gerber, Ruža Skenderović, Marija Kuprešak
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
11.10.2019. 09:00-15:0040 40


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-16-0013)
Mjesto: Trg. dr. Franje Tuđmana 1, ZGRADA OPĆINE, 32254 Vrbanja
Napomena: OSTALI POLJOPRIVREDNICI
Predavači: Tatjana Oršolić, Katica Juzbašić, Nada Matić, Aleksandar Knapček
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
14.10.2019. 09:00-14:0015 15


Naziv tečaja: Maslinarstvo (2019-84-02-19-18-0012)
Mjesto: Ul. Sv. Felicite 5/A, dvorana 2 kat, 52100 Pula
Predavači: Kristijan Jelaković, Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Ivanka Bervida, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
14.10.2019. 09:00-15:0020 20
15.10.2019. 09:00-15:00
16.10.2019. 09:00-15:00
17.10.2019. 09:00-15:00


Naziv tečaja: Vinarstvo u praksi i čaši (2019-84-02-71-17-0001)
Mjesto: Trumbićeva obala 4, Hrvatska gospodarska komora - županijska komora Split, 21000 Split
Predavači: Joško Bubalo, Nataša Puhelek Puština, Zvonimir Vlatković, Marko Dobrić, Milan Jakovčić, Nikolina Paleka
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
14.10.2019. 15:00-21:0020 20
15.10.2019. 15:00-21:00


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-16-0028)
Mjesto: Vladimira Nazora 3, općinska viječnica, 32276 Babina Greda
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Katica Juzbašić, Ružica Kovačević, Božica Dolić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
15.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-16-0001)
Mjesto: Vladimira Nazora 3, općinska viječnica, 32276 Babina Greda
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Katica Juzbašić, Anica Pavičić, Ružica Kovačević
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
16.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0016)
Mjesto: Jurja Haulika 14, dvorana Obrtničkog centra, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan, Nikolina Štedul, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
16.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-16-0002)
Mjesto: Strossmayerova 1, općinska viječnica, 32270 Županja
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Katica Juzbašić, Anica Pavičić, Ružica Kovačević
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
17.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-07-0010)
Mjesto: Zrinski Topolovac 274, Društveni dom, 43202 Zrinski Topolovac
Predavači: Josip Komljenović, Darija Marković
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
17.10.2019. 10:30-14:3045 45


Naziv tečaja: Dobrobit životinja (2019-84-02-89-10-0004)
Mjesto: V. Nazora 400, 33520 Slatina
Napomena: za korisnike mjere 14.1.2. - Dobrobit životinja u svinjogojstvu
Predavači: Ljubica Kravarščan, Tihana Bišćan
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
17.10.2019. 09:30-13:1520 20


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 4 (2019-84-01-101-16-0001)
Mjesto: Strossmayerova 1, općinska viječnica, 32270 Županja
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Ružica Kovačević
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
18.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Prakse u ekološkom uzgoju 4 (2019-84-01-101-08-0002)
Mjesto: Creskog statuta 15, Vijećnica Grada Cresa, 51557 Cres
Napomena: OBVEZA ZA KORISNIKE MJERE 11
Predavači: Karmen Karlić, Marijana Lemić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
18.10.2019. 09:00-15:0015 15


Naziv tečaja: Ratarstvo I - žitarice (2019-84-02-66-16-0006)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 1, općinska viječnica, 32254 Vrbanja
Predavači: Mira Živković, Katica Juzbašić, Anica Pavičić, Nada Matić, Ružica Kovačević, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
21.10.2019. 09:00-14:0030 30
22.10.2019. 09:00-14:00
23.10.2019. 09:00-14:00
24.10.2019. 09:00-14:00
25.10.2019. 09:00-13:00


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0017)
Mjesto: Jurja Haulika 14, dvorana Obrtničkog centra, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Bernarda Dražetić, Nikolina Štedul, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
21.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0022)
Mjesto: Bernardina Frankopana 13, ured podružnice MP, 47300 Ogulin
Predavači: Mirna Ceranić, Bernarda Dražetić, Srećko Kostelić, Nikolina Štedul
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
22.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Voćarstvo (2019-84-02-18-03-0007)
Mjesto: Trg Franje Tuđmana 1 , Novska, 44330 Novska
Predavači: Suzana Slovic, Marija Petir, Vlatka Grgić, Josipa Miličić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
22.10.2019. 09:00-14:0015 15
23.10.2019. 09:00-14:00
24.10.2019. 09:00-14:00
25.10.2019. 09:00-15:00


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-04-0018)
Mjesto: Jurja Haulika 14, dvorana Obrtničkog centra, 47000 Karlovac
Predavači: Aleksandar Horvatić, Nikola Gržan, Nikolina Štedul, Sanja Mastelić-Ivić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.10.2019. 09:00-14:0020 20


Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi 4 (2019-84-01-102-08-0002)
Mjesto: Creskog statuta 15, Vijećnica Grada Cresa, 51557 Cres
Napomena: OBVEZA ZA KORISNIKE MJERE 10
Predavači: Predrag Janeš, Marijana Lemić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
25.10.2019. 09:00-15:0015 15


Naziv tečaja: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - uvod (2019-84-01-01-16-0029)
Mjesto: Trg dr. Franje Tuđmana 1, općinska viječnica, 32254 Vrbanja
Predavači: Mira Živković, Tatjana Oršolić, Katica Juzbašić, Nada Matić, Ružica Kovačević
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
28.10.2019. 09:00-14:0030 30


Naziv tečaja: Ratarstvo I - žitarice (2019-84-02-66-03-0013)
Mjesto: Trg Franje Tuđmana 1 , Novska, 44330 Novska
Predavači: Marijan Matokanović, Suzana Slovic, Vlatka Grgić, Andrea Ćosić, Josipa Miličić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
28.10.2019. 09:00-15:0020 20
29.10.2019. 09:00-15:00
30.10.2019. 09:00-15:00
31.10.2019. 08:30-15:30


Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr