Zaštita šuma - Zaštita šuma

Prema Zakonu o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14) zaštita šuma jest skup mjera koje su dužne poduzimati osobe koje gospodare šumama radi zaštite šuma od požara, drugih elementarnih nepogoda, štetnih organizama i štetnih antropogenih utjecaja.

Jedna od djelatnosti koje obavlja Savjetodavna služba je i sudjelovanje u izradi akata zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta šumoposjednika; prikupljanje podataka o šumskim požarima u šumama šumoposjednika i dostavljanje Ministarstvu; uspostava sustava motrenja te izvješćivanje mjerodavnih institucija o pojavi štetnih organizama u šumama šumoposjednika.

Savjetodavna služba će na temelju dojava sa terena vršiti prikupljanje podataka o šumskim požarima i upisivati ih u jedinstveni informacijski sustav i registar o šumskim požarima.

Prema Zakonu o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 55/11) zdravstvenu zaštitu bilja provode posjednici bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (odnosi se i na provoditelje zaštite bilja u šumarstvu).

Šumoposjednici ukoliko primijete pojavu šumskih štetnika ili štete nastale djelovanjem štetnika dužni su obavijestiti djelatnike Savjetodavne službe o istima. Savjetodavna služba će terenskim obilaskom utvrditi o kojem štetniku se radi, utvrditi intenzitet zaraze te površinu na kojoj se štetnik pojavljuje i podatke upisati u zajednički registar www.štetnici.hr koji vodi Hrvatski šumarski institut u Jastrebarskom.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr