Javna nabava - Odabir i obilježavanje stabala za sječu

Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)

Grupa 1. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Zagrebačkoj županiji

Grupa 2. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Krapinsko-zagorskoj županiji

Grupa 3. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Sisačko-moslavačkoj županiji

Grupa 4. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Karlovačkoj županiji

Grupa 5. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Varaždinskoj županiji

Grupa 6. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Koprivničko-križevačkoj županiji

Grupa 7. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Grupa 8. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Primorsko-goranskoj županiji

Grupa 9. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Ličko-senjskoj županiji

Grupa 10. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Virovitičko-podravskoj županiji

Grupa 11. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Požeško-slavonskoj županiji

Grupa 12. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Brodsko-posavskoj županiji

Grupa 13. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Zadarskoj županiji

Grupa 14. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Osječko-baranjskoj županiji

Grupa 15. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Šibensko-kninskoj županiji

Grupa 16. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Grupa 17. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Grupa 18. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Istarskoj županiji

Grupa 19. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Grupa 20. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Međimurskoj županiji

Grupa 21. Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Gradu Zagrebu

 

Pregled gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika po županijama, administrativnim općinama i katastarskim općinama

Rješenje za nužnu doznaku MP

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr