Javna nabava - Izrada programa gospodarenja

Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika

Grupa 1. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Zagrebačkoj županiji

Grupa 2. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Karlovačkoj županiji

Grupa 3. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Primorsko-goranskoj županiji

Grupa 4. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Ličko-senjskoj županiji

Grupa 5. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Osječko-baranjskoj županiji

Grupa 6. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Grupa 7. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Istarskoj županiji

Grupa 8. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Gradu Zagrebu

Grupa 9. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Krapinsko-zagorskoj županiji

Grupa 10. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Sisačko-moslavačkoj županiji

Grupa 11. Usluga izrade programa gospodarenja u šumama šumoposjednika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr