Javna nabava - Ustupanje radova na održavanju

Ustupanje radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika u 2015. godini na području Republike Hrvatske

Grupa 1. Ustupanje radova na održavanju šumskih prometnica u šumama šumoposjednika na području Slavonije

Grupa 2. Ustupanje radova na održavanju šumskih prometnica u šumama šumoposjednika na području Centralne Hrvatske

Grupa 3. Ustupanje radova na održavanju šumskih prometnica u šumama šumoposjednika na području Istre i Primorja

Grupa 4. Ustupanje radova na održavanju protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području Dalmacije

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr