Uzgajanje šuma - Uzgajanje šuma

Savjetodavna služba je nadležna za obavljanje poslova dijela javnih ovlasti te unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u Republici Hrvatskoj.

Jedna od važnijih karika u tom procesu je uzgajanje šuma.

Cilj je uzgajanja šuma postignuće trajnog, stabilnog i produktivnog šumskog ekosustava. Iz njega proizlazi i glavni zadatak uzgajanja šuma kao znanstvene i stručne discipline, a taj je da se u šumskom ekosustavu pronađu i izvedu takvi uzgojni radovi koji će ga dovesti u stadij najveće proizvodnje, stabilnosti i moguće prirodne (ili eventualno umjetne) obnove (Matić i Skenderović 1992).

Koristi od uzgajanja šuma mogu biti:

 • Glavni šumski proizvodi – trupci, ogrjev, celulozno drvo i dr
 • Sporedni šumski proizvodi – gljive, kesteni, ljekovito bilje i dr
 • Općekorisne funkcije šuma – pročišćavan je vode i zraka, zaštita tla od erozije vodom i vjetrom.

Najveći prihodi ostvaruju se prodajom glavnih šumski proizvoda, prodajom trupaca i to najkvalitetnijih - furnirskih.

Vrijeme od osnivanja (obnove) sastojina pa do vremena kada će se u šumi moći pridobivati glavne šumske proizvode predstavlja dugo vremensko razdoblje u kojemu je potrebno uložiti značajan trud i financijska sredstva. Putem fonda općekorisnih funkcija šume (OKFŠ-a) moguće je financirati radove u šumama šumoposjednika.

Šumoposjednik ostvaruje putem Savjetodavne službe pravo na sredstva OKFŠ-a ako je:

 • Upisan u Upisnik šumoposjednika
 • Izvršio propisane radove, sukladno operativnom planu
 • Podnio zahtjev za isplatu sredstava OKFŠ-a Savjetodavnoj službi.

Šumoposjednici koji su upisani u Upisnik šumoposjednika mogu se prijaviti na Javni poziv koji Savjetodavna služba objavljuje jednom godišnje.

Radovi propisani Zakonom o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14), a za koje se šumoposjednici mogu prijaviti su:

 1. priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu,
 2. popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodob­nim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodob­nim sjemenjačama, u sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do dvadesete godine starosti grupe,
 3. prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja,
 4. pošumljavanje sječina nakon čistih sječa,
 5. sanacija paljevina,
 6. resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik,
 7. pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama,
 8. priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura,
 9. zaštita od štetnih organizama i požara,
 10. sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr