Programi gospodarenja - Izmjera i uređivanje

Uređivanje šuma obuhvaća skup postupaka koje je potrebno obaviti za sastavljanje uređajnog elaborata, odnosno planova gospodarenja šumama koji obuhvaćaju:

 • ŠUMSKOGOSPODARSKU OSNOVU PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE
 • OSNOVE GOSPODARENJA GOSPODARSKIM JEDINICAMA
 • PROGRAME ZA GOSPODARENJE GOSPODARSKIM JEDINICAMA NA KRŠU
 • PROGRAME ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA
 • PROGRAME ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA POSEBNE NAMJENE
 • GODIŠNJE OPERATIVNE PLANOVE

Zadatak uređivanja šuma je prostorno i vremenski urediti šumu te propisati tehniku načina gospodarenja kako bi šuma ispunila postavljene ciljeve gospodarenja. To znači unaprijed planirati gdje, kada, koliko i kako provoditi nužnu posljedicu gospodarenja šumama-sječu, te ostale šumsko-uzgojne radove.

Opće značenje uređivanja šuma predstavlja organizaciju, odnosno prilagodbu njezine proizvodnje trenutnim potrebama društva, dok u praktičnom, odnosno operativnom smislu ono znači sastavljanje uređajnog elaborata za buduće gospodarsko razdoblje.

Nužnost uređivanja šuma temelji se na:

 • uspostavi prostornog reda
 • uspostavi vremenskog reda
 • utvrđivanju postojećeg stanja šuma
 • uvidu i analizi uspjeha prošlog gospodarenja
 • projekciji budućeg razvoja i propisa budućih gospodarskih postupaka prema šumi

Osnovne zadaće, odnosno ciljevi uređivanja šuma su:

 • osiguranje potrajnosti ekosustava
 • unapređenje i podržavanje općekorisnih funkcija šuma
 • napredno i potrajno gospodarenje i upotreba šuma i šumskih zemljišta

Programi za gospodarenje šumama šumoposjednika predstavljaju osnovni dokument na temelju kojeg se gospodari šumama u vlasništvu šumoposjednika. On sadrži podatke o stanju šume, ciljevima gospodarenja, vrsti i opsegu radova te propise i metode za postizanje postavljenih ciljeva gospodarenja.

Savjetodavna služba provodi javne natječaje za njihovu izradu, pri čemu se izrada povjerava licenciranim izvođačima uz redovitu uredsku i terensku kontrolu kvalitete obavljenih radova od strane šumarskih stručnjaka, djelatnika Savjetodavne službe. U tijeku izrade Programa gospodarenja Savjetodavna služba sa izvođačem radova organizira uvodna predavanja, javne uvide i rasprave gdje šumoposjednici s područja koje obuhvaća Program imaju priliku dobiti osnovne spoznaje o načinu izrade Programa gospodarenja i upoznati se s njegovim značenjem u gospodarenju šumama. Nakon izrade, Programe odobrava Ministarstvo poljoprivrede, nakon čega se šumama šumoposjednika obuhvaćenih Programom gospodari prema smjernicama gospodarenja propisanih u Programu.

S obzirom da je teško govoriti o dugoročnom planiranju jer su šumski ekosustavi u dinamičnoj ravnoteži te stalno podliježu promjenama kojima se treba prilagođavati Programi prolaze kroz postupke revizije i obnove.

Financiranje izrade Programa za gospodarenje šumama šumoposjednika obavlja se iz fonda općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).

Strukturu 411 gospodarskih jedinica kojima su obuhvaćene šume šumoposjednika (privatne šume) čine uređene gospodarske jedinice, one koje se uređuju te one koje će se u uređivati sukladno predviđenoj dinamici uređivanja privatnih šuma, odnosno za koje će se izraditi Program gospodarenja.

Ukupna površina do sada uređenih gospodarskih jedinica, odnosno površina pokrivena Programima za gospodarenje šumama šumoposjednika iznosi 412.918,27 ha, dok neuređena površina iznosi 249.775,15 ha.

Izrada Programa gospodarenja za šume šumoposjednika jedno je od mjera i načela za popravljanje njihovog stanja iz čega proizlazi nužnost uvrštavanja šuma šumoposjednika u Programe gospodarenja kako bi se gospodarenje istima vodilo pravilima šumarske struke.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr