Šumske prometnice - Kako do subvencija

Koraci do subvencija za održavanje šumske infrastrukture?

Održavanje šumskih prometnica

Zašto održavati šumske prometnice

Današnje stanje šumskih prometnica u šumama šumoposjednika nije zadovoljavajuće. Postojećim putovima je potrebno održavanje da bi bili u stanju povoljnom za korištenje.

Zato Savjetodavna služba iz sredstava fonda OKFŠ-a raspodjeljuje sredstva namijenjena održavanju zapuštene šumske infrastrukture.

Kako do subvencija?

Korak 1

Zahtjevi za održavanje šumskih i protupožarnih prometnicase podnose na temelju “Javnog poziva” kojeg objavljuje Savjetodavna služba.

Tko podnosi zahtjev?

Zahtjev mogu podnijeti:

  • Grupa šumoposjednika, udruga šumoposjednika i
  • Šumoposjednik

Uvjeti za podnošenje zahtjeva

Šumska prometnica treba služiti za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Protupožarna prometnica treba služiti za zaštitu šuma šumoposjednika od požara.

Prometnice koje se u katastru vode kao javno dobro imaju prioritet pred ostalima ukoliko imaju isti broj bodova.

Potrebna dokumentacija

  • topografska karta M 1:25 000 s označenom prometnicom,
  • kopiju katastarskog plana s predmetnom prometnicom (ista mora biti označena),
  • popis katastarskih čestica s posjednicima preko kojih prometnica prelazi i uz koje prometnica prolazi,
  • ako prometnica nije javno dobro, za izvođenje radova, potrebna je suglasnost svih posjednika, preko čijih katastarskih čestica prometnica prelazi,
  • dokaz da je jedinica lokalne samouprave, na čijem je području prometnica, upoznata s namjerom izvođenja radova i
  • dokaz da je prometnica svrstana kao protupožarna u plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave (samo za protupožarne prometnice).

 Korak 2

Nakon zaprimanja zahtjeva, djelatnici Savjetodavne službe će obići sve prometnice te izvršiti bodovanje istih kako bi se mogla napraviti rang lista po kojoj će se odrediti dinamika i prioritet odabranih prometnica.

Odjel za šumskogospodarske planove i šumsku infrastrukturu izraditi će troškovnike za održavanje prometnica.

Sve radove izvode ovlaštene tvrtke za izvođenje takvih radova, a kontrolu obavljenih radova vrši povjerenstvo Savjetodavne službe.

Radove financira Savjetodavna služba iz sredstava OKFŠ-a.

Korak 3.

Nakon što se radovi održavanja šumskih prometnica završe,  na šumoposjednicima je da se njome koristite, ali i da je čuvaju od neracionalnog korištenja. Svaki korisnik prometnice,  nakon korištenja treba ju vratiti u prvobitno stanje kako bi bila prohodna za ostale korisnike.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr