Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - Aktualno

M05, podmjera 5.2., operacija 5.2.1.

OBJAVLJEN NATJEČAJ
4.8.2017.

Agencija za plaćanja objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” – provedba tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN, 74/17)

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova). Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

 

M08, podmjera 8.6.

IZMJENA NATJEČAJA
12.7.2017.

U Narodnim novinama br. 67 od 12. srpnja u Oglasnom dijelu objavljena je izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«.

 

 

M04, podmjera 4.1.

OBAVIJEST O IZRAČUNU EVPG-a ZA KORISNIKE M041
31.5.2017.

Izračuni EVPG-a izdaju se na temelju zadnjeg dostupnog Jedinstvenog zahtjeva za izravnu potporu i IAKS mjera ruralnog razvoja ukoliko isti sadrži podatke o kulturama i/ili životinjama koji su najveći dio prethodne ili tekuće proizvodne godine bile zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu (u skladu s Prilogom VI. PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 220/2015 (SL L 46, 19.2.2015).

Ukoliko je zadnji dostupni Jedinstveni zahtjev predan u vrijeme trajanja natječaja (nakon 24. travnja 2017. godine) potrebno je isti usporediti sa prethodnim Jedinstvenim zahtjevima korisnika, kako bi se utvrdila slijedivost poljoprivredne proizvodnje.

Sve promjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon objave natječaja i utjecale su značajno na povećanje ili smanjenje vrijednosti proizvodnje (umjetno stvaranje uvjeta), a predstavljaju sastavni dio zadnjeg dostupnog Jedinstvenog zahtjeva, ne mogu biti predmet izračuna EVPG-a.
 
Korisnici koji ne podnose Jedinstveni zahtjev, kao dokaz proizvodnje na površinama prethodno upisanim u ARKOD, odnosno životinja upisanih u JRDŽ dostavljaju evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, knjigovodstvene podatke, otkupne blokove, račune i sl.

 

 

M04, podmjera 4.2., operacija 4.2.1.

RASIPSANA DVA NATJEČAJA ZA POVEĆANJE DODANE VRIEJDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA
29. svibnja 2017

APPRRR je objavila je dva nova natječaja za provedbu operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, za koje je ukupno  raspoloživo 300 milijuna kuna.

Jedan natječaj odnosi se na mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180 milijuna kuna, a drugi s iznosom od 120 milijuna kuna namijenjen je korisnicima iz kategorije velike tvrtke. Cilj koji se namjerava ostvariti kroz ova dva natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Sufinanciranje po pojedinom projektu iznosi najviše 50%, dok se iznos moguće potpore kreće od  15.000  do  3.000.000 eura za sektor prerade mesa i mlijeka, odnosno 2.000.000 eura za ostale sektore. Za početnike je najviši iznos potpore ograničen na 200.000 eura po projektu.

Podnošenje zahtjeva za počinje od 26. lipnja 2017. od 12:00, a krajnji rok za dostavu zahtjeva je 31. srpnja 2017. do 12:00 sati.

 

 

M03, podmjera 3.1., operacija 3.1.1.

OTVOREN NATJEČAJ
23. svibnja 2017

APPRRR objavila je prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“.

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:
a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje
c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017., a Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u nastavku ili preuzeti ovdje.

 

 

M04, podmjera 4.1.

RASPISANO 5. NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.1.
24. travnja 2017

Stupanjem na snagu Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN, 37/17) koji u odnosu na prethodni Pravilnik uvodi novine:

 • prijave na natječaj počinju mjesec dana od objave kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu

 • obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije)

 • za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta

 • sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)

 • za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu

 • definirano da jedan neprihvatljiv trošak (ako nije ključan za provedbu ili bodove) ne znači odbijanje cijelog projekta, nego se samo taj trošak proglasi neprihvatljivim

 • omogućene su dopune/ispravci/obrazloženja na zahtjev Agencije

 • ako se odobri projekt u tipu operacije 4.1.1. a isti korisnik je tražio i u tipu operacije 4.1.2.ili 4.1.3., bit će mu automatski odobren (mora imati minimalan broj bodova-prag prolaznosti).

 • odvojeni su natječaji za mikro,male i srednje i natječaj za velike korisnike

Temeljem spomenutog Pravilnika objavljeno je pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).
  Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).   

 1. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

 

 

 

 

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr