Integrirana poljoprivredna proizvodnja - O nadzoru

Stručni nadzor integrirane proizvodnje Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba provodi kao javnu ovlast, što je određeno Zakonom o HPŠSS (NN 15/2018).
 
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba prema Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 137/12 i 59/14) najmanje jednom godišnje kod svih proizvođača u vegetacijskoj sezoni obavlja poslove stručnog nadzora uz kontrolu evidencija propisanih Pravilnikom i Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju.
 
Kad se stručnim nadzorom integrirane proizvodnje utvrdi udovoljavanje propisanim zahtjevima integrirane proizvodnje, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba proizvođaču izdaje Potvrdu o integriranoj proizvodnji za jednu vegetacijsku sezonu.
 
dr. sc. Ines Pohajda,
viša koordinatorica za agroekologiju

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr