Plan predavanja za Koprivničko-križevačku županiju

lipanj 2017.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
12.07.2017., 11h društveni dom u Virju, Trg dr. Franje Tuđmana bb, 48 326 Virje Javna rasprava vezano za program gospodarenja šumama šumposjednika za GJ "Repaš - Đurđevac" Milan Cindrić, Nikola Sever

travanj 2017.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
04.04.2017. - 17 00 sati Gradska knjižnica Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1, 48350 Đurđevac 1. Zakonodavstvo vezano za šume šumoposjednika                  2. Uvodno predavanje za prijedlog programa gospodarenja za GJ "Repaš - Đurđevac" Nikola Sever, Milan Cindrić

studeni 2015.

Datum, vrijeme

Mjesto, prostor

Teme

Predavači

11.11.2015. u 10:00

Podravske Sesvete, Općinske prostorije, Mažuranićeva 1, Podravske Sesvete

Mjera 8. Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma;  

Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezanu uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Davor Jakupec

listopad 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
2.10.2015. 17.00-19.00 Đurđevac, Hotel Picok Stručni skup Dana Voća

1. Masovno propadanje nasada koštičavog voća u Koprivničko-križevačkoj županiji
2. Prednosti i rizici proizvodnje „novih“ voćnih vrsta
3. Prijelaz iz integriranog na ekološki uzgoj voća
4. Predstavljanje aktualnih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH


Željkica Oštrkapa-Međurečan


Leon Golub

Marija Ševar

Marin Kukoč
2.10.2015. u 15:00 Đurđevac, Gradska Knjižnica, Trg Svetog Jurja 1, 1. kat Uzgoj smilja;                     Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja u Podravini dr. sc. Ines Pohajda; 
Anđelka Hodalić

ožujak 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
19.03.2015., 11:00 sati Križevci, Velika gradska vijećnica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 Agrotehnika proizvodnje soje; Mogućnost sjetve soje obzirom na pH tla i opskrbljenost tla glavnim makro hranjivima; Soja u hranidbi stoke mr.sc. Tatjana Međimurec;      Slavko Kopilović; Tomislav Mesić;
26.03.2015. u 11:00 Podravske Sesvete, Općinske prostorije, Mažuranićeva 1, Podravske Sesvete

Zakonodavstvo s osvrtom na šume šumoposjednika
Mjere ruralnog razvoja u šumarstvu

Davor Jakupec
Ivica Kovačević

travanj 2014.

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
04.04.2014. u 18:00 Koprivnica, Zgrada županije, županijska vijećnica A. Nemčića 5 Novosti u zakonskoj regulativi u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji   
Označavanje i obilježavanje eko proizvoda 
Gnojiva i sredstava za zaštitu bilja u eko proizvodnji
Mogućnosti korištenja EU fodova za ekološke proizvođače
mr.sc. Marija Ševar

Slavko Kopilović

veljača 2014.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
4. 2. 2014. u 19:00 Koprivnički Ivanec, Društveni dom Pravilnom agrotehnikom kukuruza smanjimo opasnost od pojave mikotoksina Tatjana Međimurec
5. 2. 2014. u 18:00 Miholjanec, Ribička hiža Krmni sirak u usporedbi s kukuruzom za silažu cijele stabljike Tatjana Međimurec
5. 2. 2014. u 11:00 Križevci, Velika vijećnica Zbog čega koristiti visokokvalitetne bikove u osjemenjivanju mliječnih krava? Damir Pejaković
6.2.2014. u 17.00 Koprivnica, Gradska vijećnica Zaštita na radu u poljoprivredi

Uređaji za aplikaciju pesticida u voćarstvu-obaveze profesionalnih korisnika
Zlatko Šarić, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Željkica Oštrkapa-Međurečan
7. 2. 2014. u 19:00 Hlebine, Osnovna škola Plodnost tla - očuvanje i popravak Tatjana Međimurec
10. 2. 2014. u 19:30 Gola, Društveni dom Plodnost tla - očuvanje i popravak Tatjana Međimurec
11.02.2014. u 11:00 Virje, Društveni dom Sjetvena struktura u proizvodnji voluminozne krme
Lucerna u sjetvenoj strukturi i hranidbi krava
Program i planiranje razvoja OPG-a uz korištenje EU fondova
mr. sc. Srećko Ladišić
11.02.2014. u 11:00 Kalnik, prostorija Općine Mogućnosti za poljoprivredna gospodarstva kroz program ruralnog razvoja
Višestruka sukladnost
Novosti u zakonodavstvu
mr. sc. Dario Zagorec
Tanja Lasić Jašarović
Slavko Kopilović
12. 2. 2014. u 19:00 Rasinja, Osnovna škola Plodnost tla - očuvanje i popravak Tatjana Međimurec
12.02.2014. u 13:00 Gornja Rijeka, O.Š. Sidonije R. Erdody Mogućnosti za poljoprivredna gospodarstva kroz program ruralnog razvoja
Višestruka sukladnost
Novosti u zakonodavstvu
mr. sc. Dario Zagorec
Tanja Lasić Jašarović
Slavko Kopilović
13. 2. 2014. u 19:00 Novigrad Podravski Kisela tla - kalcizacija - kada, kako i čime? Tatjana Međimurec
13. 2. 2014. u 11:00 Gola, Vatrogasni dom Sjetvena struktura u proizvodnji voluminozne krme
Lucerna u sjetvenoj strukturi i hranidbi krava
Program i planiranje razvoja OPG-a uz korištenje EU fondova
mr.sc. Srećko Ladišić
19.2.2014. u 14.00 Koprivnica, Gradska vijećnica Integrirana proizvodnja voća - obavezna edukacija Anđelka Hodalić
Željkica Oštrkapa-Međurečan
19.2.2014. u 14.00 Sveti Ivan Žabno, kino dvorana Mogućnosti za poljoprivredna gospodarstva kroz program ruralnog razvoja
Višestruka sukladnost
Novosti u zakonodavstvu
mr.sc. Dario Zagorec
Tanja Lasić Jašarović
Slavko Kopilović
20.2.2014. u 11 Sv. Petar Orehovec, vatrogasni dom Mogućnosti za poljoprivredna gospodarstva kroz program ruralnog razvoja
Višestruka sukladnost
Novosti u zakonodavstvu
Zaštita od kukuruzne zlatice u svijetlu ograničenja primjene neonikotinoida
mr.sc. Dario Zagorec
Tanja Lasić Jašarović
Slavko Kopilović
mr.sc. Željkica Oštrkapa Međurečan
21.3.2014. u 13.00 Koprivnica, HGK, Frankopanska 3 Stručni skup: Okoliš i zdravlje
Održiva uporaba pesticida
Željkica Oštrkapa-Međurečan
25.02.2014. u 11:00 Virje, Društveni dom Dobra pčelarska praksa dr. vet. med. Zlatko Tomljanović
25.02.2014. u 14:00 Koprivnica, Gradska vijećnica Integrirana proizvodnja ratarskih kulura - obavezna edukacija Tatjana Međimurec
Željkica Oštrkapa-Međurečan
26.2.2014. u 11:00 Križevci, velika gradska vijećnica Mogućnosti za poljoprivredna gospodarstva kroz program ruralnog razvoja
Višestruka sukladnost
Novosti u zakonodavstvu
mr.sc. Dario Zagorec
Tanja Lasić Jašarović
Slavko Kopilović

 

siječanj 2014.

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
17.01.2014. u 11:00 sati Križevci, Velika gradska vijećnica Agrotenika proizvodnje krmnog sirka; Hranidbena vrijednost silaže krmnog sirka ; Poljoprivreda u uvjetima klimatskih promjena mr.sc. Tatjana Međimurec;
Tomislav Mesić
 Slavko Kopilović
22.01.2014. u 11:00 sati Novo Virje, Društveni dom Hranjiva vrijednost suncokreta i sirka u hranidbi krava
Agrotehnika suncokreta i sirka
Sjetvena struktura u proizvodnji voluminozne krme
Program i planiranje razvoja OPG-a
Mesić Tomislav
mr.sc. Tatjana Međimurec
mr.sc. Srećko Ladišić

 

travanj 2013.

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
05.04.2013. u 18:00 Križevci, Mala vijećnica Problemi s cvjetnim tripsom na jagodama u 2012.; Sortiment jagoda; Prezentacija rezultata ocjenjivanja jagoda u Križevcima mr. sc. Željkica Oštrkapa međurečan, Slavko Kopilović; Tanja Lasić Jašarović

 

ožujak 2013.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
06.03.2013. 10.00 Hižanovec OPG Sokač Miljenko prikaz rezidbe šljive Tanja Lasić Jašarović
11.03.2013. u 15.00 Koprivnica, Gradska Vijećnica Integrirana proizvodnja voća - obvezna edukacija za integrirane proizvođače Anđela Hodalić, Željkica Oštrkapa Međurečan
14.03.2013. u 15.00 Koprivnica, Gradska Vijećnica Integrirana ratarska proizvodnja - obvezna edukacija za integrirane proizvođače Željkica Oštrkapa Međurečan, Tatjana Međimurec
Od 04.03. do 08.03. prema dogovoru Đurđevac Ured PSS Integrirana proizvodnja povrća i Integrirana vinogradarska proizvodnja - obvezna edukacija za integrirane porizvođače Anđela Hodalić, Željkica Oštrkapa Međurečan
15.03.2013. 19.00 Đurđevac Zgrada INE Fitoplzme vinove loze, Održiva uporaba pesticida, Integrirana proizvodnja Željkica Oštrkapa Međurečan, Leon Golub
20.03.2013. 19.00 Kloštar Podravski Društveni dom Problemi u proizvodnji povrća u 2012. godini, Održiva uporaba pesticida, AGRONET - prijava poticaja za 2013. Sunčica Dombaj, Željkica Oštrkapa Međurečan, Anđela Hodalić
21.03.2013. u 19.00 Novigrad Podravski, Vatrogasni dom Fitoplzme vinove loze, Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan

 

veljača 2013.

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
05.02.2013. u 11: 00 Molve, Društveni dom Obavezni zahtjevi za upravljanjem; Nitratna direktiva; Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a; Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ; IPARD Anđelka Hodalić; mr.sc. Srećko Ladišić; mr.sc. Tatjana Međimurec
06.02.2013. u 11: 00 Podravske Sesvete, zgrada Općine Legalizacija Objekata; Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda-općenito ; IPARD; Obavezni zahtjevi za upravljanjem; Nitratna direktiva; Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a; Korekcija papaka; Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2013. Anđelka Hodalić; mr.sc. Srećko Ladišić; mr.sc. Tatjana Međimurec; Sunčica Dombaj; Tomislav Mesić
06.02.2013. u 11: 00 Kalnik, zgrada Općine Novosti u zakonskoj legislativi provedbe izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja; Održiva uporaba pesticida; Utjecaj klimatskih promjena na biljnu proizvodnju; NATURA 2000 Tanja Lasić Jašarović; Slavko Kopilović
08.02.2013. u 11: 00 Ferdinandovac, Društveni dom Obavezni zahtjevi za upravljanjem; Nitratna direktiva; Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a; Korekcija papaka; Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, Krmne kulture Anđelka Hodalić; mr.sc. Srećko Ladišić; mr.sc. Tatjana Međimurec
12.02.2013. u 11:00 Kutnjak, Vatrogasni dom Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada
Kalcizacija
Tomislav Mesić
Tatjana Međimurec
13.02.2013. u 11:00 Križevci, Velika vijećnica Novosti u zakonskoj legislativi provedbe izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja; Održiva uporaba pesticida; Utjecaj klimatskih promjena na biljnu proizvodnju Tanja Lasić Jašarović; Slavko Kopilović
13.02.2013. u 18:30 Virje, Društveni dom Obavezni zahtjevi za upravljanjem; Nitratna direktiva; Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a; Korekcija papaka; IPARD; ZPP- poticaji-novosti u zakonodavstvu, Legalizacija objekata Anđelka Hodalić; mr.sc. Srećko Ladišić; mr.sc. Tatjana Međimurec
19.02.2013. u 10:00 Ždala, Društveni dom Provedba izravnih plaćanja u 2013. godini; Višestruka sukladnost;
 Integrirana proizvodnja; Održiva uporaba pesticida; IPARD
Leon Golub, Tomislav Mesić, mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, mr.sc.Tatjana Međimurec
19.02.2013. u 18:00 Koprivnica, zgrada Županije, soba 28 Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2013. mr.sc. Marija Ševar; Slavko Kopilović
20.02.2013. u 11:00 Novo Virje, Društveni dom Obavezni zahtjevi za upravljanjem; Nitratna direktiva; Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a; Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ;Krmne kulture; Novosti u izravnim plaćanjima Anđelka Hodalić; mr.sc. Srećko Ladišić; mr.sc. Tatjana Međimurec
20.02.2013. u 11:00 Miholec (Općina Sv.P. Orehovec), Vatrogasni dom Novosti u zakonskoj legislativi provedbe izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja; Održiva uporaba pesticida; Utjecaj klimatskih promjena na biljnu proizvodnju Tanja Lasić Jašarović; Slavko Kopilović
20.02.2013. u 10:00 Subotica Podravska, Društveni dom Provedba izravnih plaćanja u 2013. godini; Višestruka sukladnost;
 Integrirana proizvodnja; Održiva uporaba pesticida; IPARD
Leon Golub, Tomislav Mesić, mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, mr.sc.Tatjana Međimurec
21.02.2013. u 10:00 Drnje, Društveni dom Provedba izravnih plaćanja u 2013. godini; Višestruka sukladnost;
 Integrirana proizvodnja; Održiva uporaba pesticida; IPARD
Leon Golub, Tomislav Mesić, mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, mr.sc.Tatjana Međimurec
22.02.2013. u 11:00 Novigrad Podravski, Vijećnica Provedba izravnih plaćanja u 2013. godini; Višestruka sukladnost;
 Integrirana proizvodnja; Održiva uporaba pesticida; IPARD
Leon Golub, Tomislav Mesić, mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, mr.sc.Tatjana Međimurec
25.02.2013. u 10:00 Đelekovec, Dom kulture Provedba izravnih plaćanja u 2013. godini; Višestruka sukladnost;
Integrirana proizvodnja; Održiva uporaba pesticida; IPARD;
Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada
Leon Golub, Tomislav Mesić, mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, mr. sc.Tatjana Međimurec
27.02.2013. u 11:00 Sv. Petar Orehovec, Vatrogasni dom Monitoring kukuruzne zlatice, predavanje i dogovor mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan; Slavko Kopilović
28.02.2013. u 10:00 Legrad, Društveni dom Provedba izravnih plaćanja u 2013. godini; Višestruka sukladnost;
 Integrirana proizvodnja; Održiva uporaba pesticida; IPARD
Leon Golub, Tomislav Mesić, mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, mr.sc.Tatjana Međimurec; Sunčica Dombaj

 

siječanj 2013.

 

Datum Mjesto Vrijeme Teme Predavači
08. 01. 2013. Đurđevac , zgrada INA-e 11:00 Obavezni zahtjevi za upravljanje, Nitratna direktiva Anđela Hodalić
      Legalizacija objekata, Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a Ladišić Srećko
      Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, IPARD, Agrotehnika kukuruza Međimurec Tatjana
09. 01. 2013. Kalinovac, Društveni dom 18:00 Obavezni zahtjevi za upravljanje, Nitratna direktiva Anđela Hodalić
      Legalizacija objekata, Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a Ladišić Srećko
      Novosti u zakonodavstvu-poticaji Golub Leon
10. 01. 2013. Kloštar Podravski , Društveni dom 11:00 Obavezni zahtjevi za upravljanje, Nitratna direktiva Anđela Hodalić
      Integrirana proizvodnja-općenito Dombaj Sunčica
      Legalizacija objekata, Održivi razvoj i održivi opstanak OPG-a Ladišić Srećko
11.01.2013. Križevci, Velika Gradska vijećnica 18.00 Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      Obvezne prijave u vinogradarskom registru Tanja Lasić Jašarović
11. 1. 2013. Kunovec, Društveni dom 17.00 Legalizacija Tomislav Mesić
15. 01. 2013. Koprivnica, Gospodarska komora 10:00 Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      IPARD Željkica Oštrkapa Međurečan
      Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Tatjana Međimurec
      Višestruka sukladnost Tomislav Mesić
      Tumačenje novog Zakona i Pravilnika o poticajima Leon Golub
17. 01. 2013. Koprivnički Ivanec, Društveni dom 10:00 Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      IPARD Željkica Oštrkapa Međurečan
      Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Tatjana Međimurec
      Višestruka sukladnost Tomislav Mesić
      Tumačenje novog Zakona i Pravilnika o poticajima Leon Golub
22. 01. 2013. Koprivnički Bregi, Općina 10:00 Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      IPARD Željkica Oštrkapa Međurečan
      Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Tatjana Međimurec
      Višestruka sukladnost Tomislav Mesić
      Tumačenje novog Zakona i Pravilnika o poticajima Leon Golub
23.01.2013. Gornja Rijeka, O.Š. S.R. Erdody 13.00 Utjecaj klimatskih promjena na biljnu proizvodnju NATURA 2000 Slavko Kopilović
      Novosti u zakonodavstvu Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti Tanja Lasić Jašarović
24. 01. 2013. Peteranec, Vatrogasni dom 10:00 Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      IPARD Željkica Oštrkapa Međurečan
      Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Tatjana Međimurec
      Višestruka sukladnost Tomislav Mesić
      Tumačenje novog Zakona i Pravilnika o poticajima Leon Golub
29. 01. 2013. Hlebine, Društveni dom 10:00 Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      IPARD Željkica Oštrkapa Međurečan
      Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Tatjana Međimurec
      Višestruka sukladnost Tomislav Mesić
      Tumačenje novog Zakona i Pravilnika o poticajima Leon Golub
30.1.2013 Sv. I.Žabno, Kino dvorana 11 00 Utjecaj klimatskih promjena na biljnu proizvodnju Slavko Kopilović
30.01.2013. Legrad, društveni dom 11.00 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Minimalni nužni uvjeti za korištenje IPARD sredstava Tatjana Međimurec
      Novosti u zakonodavstvu Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti Tanja Lasić Jašarović
31.01.2013. Koprivnica, Gradska vijećnica 17 00 Uspostava akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      Registracija objekata za preradu voća Tanja Lasić Jašarović
31. 01. 2013. Sokolovac, Hrvatski dom 10:30 Održiva uporaba pesticida Željkica Oštrkapa Međurečan
      IPARD Tatjana Međimurec
      Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Sunčica Dombaj
      Višestruka sukladnost Tomislav Mesić
      Tumačenje novog Zakona i Pravilnika o poticajima Leon Golub

 

 

prosinac 2012.

Datum Mjesto Vrijeme Teme Predavači
04.12.2012. Vrbovec - Hotel Bunčić Radionica PSS-a Bilanciranje hrniva kod ratarskih i krmnih kultura Tatjana Međimurec
04.12.2012. Vrbovec - Hotel Bunčić Radionica PSS-a Utjecaj klimtskih promjena na biljnu proizvodnju - ratarstvo Tatjana Međimurec
04.12.2012. Sv. P. Orehovec -vatrogasni dom 11.00 Legalizacija objekata Tomislav Mesić
IPARD program -novosti,Višestruka sukladnost Slavko Kopilović
06.12.2012. Gornja Rijeka - O.Š. Sidonije Rubido Erdodi 13.00 Legalizacija objekata Tomislav Mesić
Natura 2000 Slavko Kopilović
Višestruka sukladnost Tanja Lasić Jašarović
11.12.2012. Kalnik - Zgrada Općine 11.00 Višestruka sukladnost Tanja Lasić Jašarović
Legalizacija objekata NATURA 2000 Slavko Kopilović
13.12.2012. Fodrovec - vatrogasni dom 11.00 Legalizacija objekata Slavko Kopilović
Višestruka sukladnost Tanja Lasić Jašarović
13.12.2012. Koprivnica - Gradska vijećnica 17.00 Strategija suzbijanja jabučnog savijača Željkica Oštrkapa Međurečan
Legalizacija objekata Tomislav Mesić
FIS Željkica Oštrkapa Međurečan
18.12.2012. Križevci - Velika gradska vijećnica 11.00 Krmni sirak, pokusi tijekom 2012. na području Kc - Kž. županije Tatjana Međimurec
Hranidbena vrijednost krmnog sirka i sudanske trave Tomislav Mesić
Agrotehnika ratarskih kultura u sušnim uvjetima Slavko Kopilović
17.12.2012. Drnje - Društveni dom 10.00 Legalizacija, IPARD Tomislav Mesić, Tatjana Međimurec
28.12.2012. Gola - Osnovna škola 11.00 Legalizacija, IPARD Tatjana Međimurec

 

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr