Plan predavanja za Primorsko-goransku županiju

ožujak 2019.

Primorsko-goranska županija

mjesto

lokacija

datum

predavači

Krk

Kino dvorana Grada Krka

Trg bana Josipa Jelačića 2

08. ožujka 2019.

u 11.00 sati

Karmen Karlić

Cres

Vijećnica Grada Cresa,

Creskog statuta 15

08.ožujka 2019.

u 12.00 sati

Marijana Lemić

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
22.3.2018. četvrtak  18:00 Delnice, Velika vijećnica Grada Delnice Mjere programa ruralnog razvoja, Podmjera 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije t preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda Maja Bukovac

ožujak 2018.

Prosinac, 2017.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
srijeda 13.12.2017.     9:00 OPĆINA MATULJI           OPĆINSKA VIJEĆNICA JAVNA RASPRAVA             UVODNA PREDAVANJA ZA PG KASTAVSKE ŠUME DENIS STOJSAVLJEVIĆ                                              MAJA BUKOVAC                                 
srijeda 13.12.2017.     11:00 GRAD LOVRAN      GRADSKA VIJEĆNICA JAVNA RASPRAVA             UVODNA PREDAVANJA ZA PG KASTAVSKE ŠUME DENIS STOJSAVLJEVIĆ                                              MAJA BUKOVAC                                 

lipanj 2017.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
UTORAK 13.6.2017. u 16:00 OPĆINA VRBNIK TRG ŠKUJICA 7 VRBNIK JAVNA RASPRAVA GJ VRBNIK BAŠKA ALEN BERTA  
MAJA BUKOVAC

ožujak 2017.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
srijeda 22.3.2017.   17:00 PINS Skrad Odredbe nove naredbe o suzbijanju potkornjaka Maja Bukovac
četvrtak 23.3. 2017.   17:00 Velika vijećnica grada Delnica Odredbe nove naredbe o suzbijanju potkornjaka Maja Bukovac

petak 24.3. 2017.   18:00

SPC Goranka Ravna Gora Odredbe nove naredbe o suzbijanju potkornjaka Maja Bukovac

28.03.2017. u 18.30

Tršće, Dom kulture Naredba Ministarstva poljoprivrede o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja potkornjaka Goran Šoštarić, UPŠ Čabar

29.03.2017. u 18.30

Plešce, Kod Klarića Naredba Ministarstva poljoprivrede o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja potkornjaka Goran Šoštarić, UPŠ Čabar

listopad 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
6.10.    17:00 VIJEĆNICA GRADA DELNICA UVODNO PREDAVANJE O PROGRAMIMA GOSPODARENJA MAJA BUKOVAC
20.10.   18:00 DVD DOM LUKOVDOL MOGUĆNOSTI SMANJENJA ŠTETA OD POTKORNJAKA MAJA BUKOVAC
26.10.    18:00 DRUŠTVENI DOM DOBRINJ UVODNO PREDAVANJE O PROGRAMIMA GOSPODARENJA MAJA BUKOVAC

rujan 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
26.9.     11:00 VIJEĆNICA OPĆINE MATULJI VAŽNOST PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA MAJA BUKOVAC
29.9.   10:00 VATROGASNI DOM MRKOPALJ VAŽNOST PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA MAJA BUKOVAC

srpanj 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
26.7.     18:00 DVD DOM MRKOPALJ MOGUĆNOST SMANJENJA ŠTETA UZROKOVANIH  NAPADOM SMREKOVOG POTORNJAKA MAJA BUKOVAC
28.7.    18:00 PINS   SKRAD MOGUĆNOST SMANJENJA ŠTETA UZROKOVANIH  NAPADOM SMREKOVOG POTORNJAKA MAJA BUKOVAC

 

lipanj 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  ORGANIZATORI
21.06.2016. u 19 sati Fužine, Vijećnica Sušenje smreke izazvano potkornjakom - uzroci i mjere suzbijanja Goran Šoštarić
29.06.2016. u 12 sati Tršće, Planinarski dom Šumarstvo i održivo gospodarenje šumama Goran Šoštarić

 

svibanj 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
03.05.2016. Gerovo; osnovna škola Održivo gospodarenje šumama Goran Šoštarić, OŠ
04.05.2016. Plešce, osnovna škola u 10.45 Održivo gospodarenje šumama Goran Šoštarić, OŠ
06.05.2016. Prezid, Dom kulture u 19 Sušenje smreke izazvano potkornjakom - uzroci i mjere suzbijanja Goran Šoštarić, UPŠ Čabar
17.05.2016. Prezid, osnovna škola u 10.45 Održivo gospodarenje šumama Goran Šoštarić, OŠ
18.05.2016. Čabar, osnovna škola u 10.45. Održivo gospodarenje šumama Goran Šoštarić, OŠ
19.5. 17:00 MALA VIJEĆNICA GRADA DELNICA MOGUĆNOST SMANJENJA ŠTETA UZROKOVANIH  NAPADOM SMREKOVOG POTORNJAKA Maja Bukovac
24.5. 18:00 MALA VIJEĆNICA OPĆINE RAVNA GORA MOGUĆNOST SMANJENJA ŠTETA UZROKOVANIH  NAPADOM SMREKOVOG POTORNJAKA Maja Bukovac

travanj 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
05.04.2016.  u 11h MATULJI,  PROSTORIJE OPĆINE MATULJI UVODNO PREDAVANJE ZA PROGRAME GOSPODARSKIH JEDINICA ŽEJANE I BRGUD NIKOLA JANEŠ
12.04.2016. u 19h PASJAK, PROSTORIJE KUD DANICA U PASJAKU 1. PROGRAM RURALNOG   RAZVOJA U RH 2014 - 2020
2. UPISNIK  ŠUMOPOSJEDNIKA
NIKOLA JANEŠ
18.04.2016.  u 10h RIJEKA, SJEDIŠTE CONCORDIA ŠUMA UVODNO PREDAVANJE ZA PROGRAM GOSPODARSKE JEDINICE CONCORDIA - PLANIK NIKOLA JANEŠ
27.04.2016. u 19:00 sati TRŠĆE, Dom kulture Sušenje smreke izazvano potkornjakom - uzroci i mjere suzbijanja UPŠ Čabar, Goran Šoštarić
28.04.2016. u 19:00 sati PLEŠCE, Kod Klarića Sušenje smreke izazvano potkornjakom - uzroci i mjere suzbijanja UPŠ Čabar, Goran Šoštarić
29.04.2016. u 19 sati PREZID, Dom kulture Sušenje smreke izazvano potkornjakom - uzroci i mjere suzbijanja UPŠ Čabar, Goran Šoštarić

ožujak 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
02.03.2016. U 17 h TRŠĆE, Dom kulture Program ruralnog razvoja RH 2014 - 2020 GORAN ŠOŠTARIĆ
10.03.2016.  u 18h JELENJE, PROSTORIJE OPĆINE JELENJE 1. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA U RH 2014 - 2020
2. UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA
NIKOLA JANEŠ
16.3.2016. u 17 h ČITAONICA  BROD MORAVICE MJERE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA ŠUMOPOSJEDNIKE MAJA BUKOVAC
17.03.2016.  u 18h RUKAVAC, PROSTORIJE LAGA U RUKAVCU 1. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA U RH 2014 - 2020
2. UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA
NIKOLA JANEŠ

veljača 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ

16.2.2016. u 18:00

Plešce, kod Klarića Mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova za šumarstvo Goran Šoštarić
17.2.    17:00 DVD DOM LUKOVDOL Ruralni razvoj i šumovlasnici MAJA BUKOVAC

siječanj 2016.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  ORGANIZATORI
29.01.2016. PREZID, Vatrogasni dom 17 sati Manifestacija: Dani otvorenih vrata Udruge šumoposjednika Čabar UPŠ Čabar, Goran Šoštarić

prosinac 2015.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
15.12.2015. VELIKA VIJEĆNICA GRADA RABA VAŽNOST PROGRAMA GOSPODARENJA ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA NIKOLA JANEŠ

 

studeni 2015.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
10.11.2015. PREZID, Dom kulture u 18 sati Mogučnosti korištenja sredstava iz EU fondova za šumarstvo GORAN ŠOŠTARIĆ
17.11.2015. TRŠĆE, Dom kulture u 18 sati Mogučnosti korištenja sredstava iz EU fondova za šumarstvo GORAN ŠOŠTARIĆ
18.11.2015. ČABAR, Vijećnica u 13 sati Uvodno predavanje o izradi programa gospodarenja za GJ Čabar GORAN ŠOŠTARIĆ
24.11.2015. PLEŠCE, Kod Klarića u 13 sati Uvodno predavanje o izradi programa gospodarenja za GJ Sveta gora GORAN ŠOŠTARIĆ

listopad 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Ime i prezime predavača/službenika
03.10.2015, 18.00 Brod na Kupi, Kaštel Zrinskih Voćne rakije Žarko Mulc
09.10.2015, 11.00 Punat, Galerija TOŠ Aktualnosti iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Karmen Karlić
09.10.2015, 11.30 Punat, Galerija TOŠ Informacije i predbilježbe za predstojeće izobrazbe o održivoj uporabi pesticida Karmen Karlić
10. 10. 2015, 10.00 Punat otok Krk, Hotel Kanajt Gnojidba maslina Željko Peran

 

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
22.10.          18:00 VELIKA VIJEĆNICA GRADA DELNICA MJERE RURALNOG RAZVOJA 4.3. i 8.5. MAJA BUKOVAC
28.10.          18:00 DOM DVD a LUKOVDOL MJERE RURALNOG RAZVOJA 4.3.I 8.5. MAJA BUKOVAC

 

rujan 2015.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
21.09.2015. FUŽINE           Općinska viječnica u 18 sati Mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova za šumarstvo GORAN ŠOŠTARIĆ
15.09.2015. TRŠĆE       Osnovna škola u 11.30 Šuma i šumarstvo (predavanje za učenike osnovne škole - mlađi) GORAN ŠOŠTARIĆ
16.09.2015. TRŠĆE       Osnovna škola u 11.30 Šuma i šumarstvo (predavanje za učenike osnovne škole - stariji) GORAN ŠOŠTARIĆ

srpanj 2015.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
06.07.2015. TRŠĆE     Sindikalna dvorana šumarije PODMJERA 7.4 Ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnjih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu GORAN ŠOŠTARIĆ

 

lipanj 2015.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
9.6.             17:00 OSNOVNA ŠKOLA SUNGER PROMJENE U ZAKONODAVSTVU ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA MAJA BUKOVAC
12.6.           17:00 MEDO LUKOVDOL PROMJENE U ZAKONODAVSTVU ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA MAJA BUKOVAC
15.6.           19:00 DOM DRUŠTVA SPORTSKE REKREACIJE  OSOJNIK PROMJENE U ZAKONODAVSTVU ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA MAJA BUKOVAC
17.6.           19:00 PROSTORIJE MJESNOG ODBORA SEVERIN NA KUPI PROMJENE U ZAKONODAVSTVU ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA MAJA BUKOVAC
23.6.           19:00 TRŠĆE, Sindikalna dvorana šumarije PODMJERA 7.4 Ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnjih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu GORAN ŠOŠTARIĆ

 

svibanj 2015.

DATUM I VRIJEME

MJESTO I PROSTOR

TEMA 

PREDAVAČ

6.5.2015 10:30

VELIKA VIJEĆNICA GRADA DELNICA

VAŽNOST PROGRAMA GOSPODARENJA ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA

MAJA BUKOVAC

6.5.2015.    17:00

VATROGASNI DOM MRKOPALJ

PROMJENE U ZAKONODAVSTVU ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA

MAJA BUKOVAC

7.5.2015.      17:00

OSNOVNA ŠKOLA SUNGER

UVODNO PREDAVANJE O IZRADI NOVOG PROGRAMA GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA GJ MRKOPALJ

MAJA BUKOVAC

13.5.      18:00

VIJEĆNICA GRADA VRBOVSKOG

PROMJENE U ZAKONODAVSTVU ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA

MAJA BUKOVAC

MJERE RURALNOG RAZVOJA

GORAN ŠOŠTARIĆ

14.5.    17:00

PROSTORIJE PINS-A SKRAD

PROMJENE U ZAKONODAVSTVU ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA

MAJA BUKOVAC

15.5.   17:00

VELIKA VIJEĆNICA GRADA DELNICA

MJERE RURALNOG RAZVOJA

MAJA BUKOVAC

26. 05. 2015 18,00

DOM KULTURE TRŠĆE

MJERE RURALNOG RAZVOJA

GORAN ŠOŠTARIĆ

28. 05. 2015 11,00

ŠUMARIJA FUŽINE

IZRADA NOVOG PROGRAMA GOSPODARENJA ZA ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA G.J. FUŽINE

GORAN ŠOŠTARIĆ

20. 05. 2015 11,00

Osnovna Škola Rab - Rab

Agronomska struka i mogućnosti agronomskog rada za 8. razred OŠ

Željko Peran

21. 05. 2015 18,00

Skrad, PINS

Višestruka sukladnost

Žarko Mulc

 

travanj 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
08.04.2015. 16,00 Buzet, 2. Istarske brigade 2, Pučko otvoreno učilište "A. Vivoda" OUP, Primjena SZB strojevima Žarko Mulc
08.04.2015. 17h Multimedijalni centar Klana, Klana Kako se upisati u upisnik šumoposjednika Nikola Janeš
09.04.2015. 17h Dom kulture na Hreljinu, Hreljin Kako se upisati u upisnik šumoposjednika Nikola Janeš
09.04.2015. 17,00 Čabar, Vijećnica Grada Izravna plaćanja 2015.-2020. Mjere ruralnog razvoja Predrag Janeš
09.04.2015. 17,00 Čabar, Vijećnica Grada Višestruka sukladnost Žarko Mulc
13.04.2015. 17,00 Vrbovsko, Vijećnica Grada Izravna plaćanja 2015.-2020. Mjere ruralnog razvoja Predrag Janeš
13.04.2015. 17,00 Vrbovsko, Vijećnica Grada Višestruka sukladnost Žarko Mulc
15 .04. 2015. 20,00 Velika vijećnica grada Raba Sadnja i održavanje povrća Željko Peran
16.04.2015. 13,00 Pula OUP, Primjena SZB strojevima Žarko Mulc
16.04.2015. 16,00 Brtonigla OUP, Primjena SZB strojevima Žarko Mulc
23. 04. 2015. 12,00 Gradska knjižnica, Mali Lošinj Izravna plaćanja 2015.-2020. Mjere ruralnog razvoja Predrag Janeš
17. 04. 2015. 20,00 Velika vijećnica grada Raba Cijepljenje i precijepljivanje maslina Dr. Željko Prgomet i Željko Peran
20. 04. 2015. 20,00 Velika vijećnica grada Raba Cijeće za balkone, terase i vrtove Željko Peran
22. 04. 2015.  20,00 Općina Lopar, vijećnica Cvijeće za balkone, terase i vrtove Željko Peran
24. 04. 2015.  10,30 O.Š.Čavle Koje vrste voća rastu u našem vrtu Žarko Mulc
24. 04. 2015.  11,30 O.Š.Čavle Voće, povrće i zdravlje Karmen Karlić

 

ožujak 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
03.03.-05.03. 16,00-21,00 Trg bana Josipa Jelačića 2, Velika vijećnica, Krk OUP Žarko Mulc, Željko Peran, Karmen Karlić
06.03.-08.03. 16,00-20,15 Udruga AgroekoLošinj, Zagrebačka 2, Mali Lošinj OUP Žarko Mulc, Željko Peran, Karmen Karlić
19.02.2015.u 12 :00 Mrkopalj, Vatrogasni dom Potpore 2015. - 2020., Mjere ruralnog razvoja Predrag Janeš
19.02.2015.u 12 :00 Mrkopalj, Vatrogasni dom Višestruka sukladnost Žarko Mulc
24.03.- 26.03. 09,00-13,15 Zajednica Talijana, Trg Frane Petrića 14, Cres OUP Žarko Mulc, Željko Peran, Karmen Karlić
24.03.- 26.03. 16,00-20,15 Zajednica Talijana, Trg Frane Petrića 14, Cres OUP Žarko Mulc, Željko Peran, Karmen Karlić
25.3.2015. 18:00 Vijećnica Ravna Gora Promjene u zakonodavstvu za šume šumoposjednika Maja Bukovac
26.3.2015. 17:00 Vijećnica Skrad Promjene u zakonodavstvu za šume šumoposjednika Maja Bukovac

 

veljača 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
03. 02. 2015 u 12 h Velika vijećnica Grada Raba Određivanje ekonomske veličine OPG-a Željko Peran
03. 02. 2015 u 18 h Kolan, Općina Kolan Određivanje ekonomske veličine OPG-a o trošku općine Kolan Željko Peran
12.2.2015.   17:00 DVD Dom Mrkopalj UVODNO PREDAVANJE O IZRADI NOVOG PROGRAMA GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA GJ MRKOPALJ Maja Bukovac
17. 02. 2015, 8,00 - 8,45, 7. razredi Osnovna škola Ivana Rabljanina Shema školskog voća Željko Peran
17. 02. 2015, 8,50 - 9,35, 6. razredi Osnovna škola Ivana Rabljanina Shema školskog voća Željko Peran
17. 02. 2015, 11,35-12,20,8. razredi Osnovna škola Ivana Rabljanina Shema školskog voća Željko Peran
17. 02. 2015, 12,25-13,05, 5. razredi Osnovna škola Ivana Rabljanina Shema školskog voća Željko Peran
19.02.2015. u 17:00 Čabar, Gradska vjećnica  Mjera 4 – Podmjere 4.1. i 4.2., Model prijave projekta na strenice agencije za plačanja i provedba projekta Predrag Janeš
26.02.2015. u 12:00 Mrkopalj, Vatrogasni dom  Mjera 4 – Podmjere 4.1. i 4.2., Model prijave projekta na strenice agencije za plačanja i provedba projekta Predrag Janeš

 

prosinac 2014.

DATUM I VRIJEME MJESTO I PROSTOR TEMA  PREDAVAČ
1.12. 18:00 LOKVE                              DOM KULTURE SUBVENCIONIRANJE UZGOJNIH RADOVA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA MAJA BUKOVAC
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA IZ FONDOVA EU ZA ŠUMARSTVO GORAN ŠOŠTARIĆ

 

studeni 2014.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavač
17.11 RAVNA GORA   OPĆINSKA VIJEĆNICA SUBVENCIONIRANJE UZGOJNIH RADOVA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA IZ FONDOVA EU ZA ŠUMARSTVO
Maja Bukovac, dipl. ing. šum.
Goran Šoštarić
26.11.2014, 10,30 Cres, P.Z. Cres
Novosti u modelu izravnih plaćanja u programskom razdoblju 2015-2020.
Informacije o predstojećoj izobrazbi o održivoj uporabi pesticida
Višestruka sukladnost
Upisnik šumoposjednika
Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
Nikola Janeš, dipl. ing.

 

listopad 2014.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavač
6.10. 18:00 RAVNA GORA   OPĆINSKA VIJEĆNICA SUBVENCIONIRANJE UZGOJNIH RADOVA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA Maja Bukovac, dipl. ing. šum.
7.10. 18:00 FUŽINE OPĆINSKA VIJEĆNICA SUBVENCIONIRANJE UZGOJNIH RADOVA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA Maja Bukovac, dipl. ing. šum.
10.10.2014. Punat, Galerija Toš
Novosti u modelu izravnih plaćanja u programskom razdoblju 2015-2020.
Informacije o predstojećoj izobrazbi o održivoj uporabi pesticida
Radionica prepoznavanja bolesti i štetnika maslina
Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
11.10.2014. Punat, ispred Uljare Kvarner Pokazna strojna berba maslina
Prezentacija alata i strojeva u maslinarstvu
Entrada d.o.o.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr